Điều chỉnh Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng tầm nhìn đến năm 2050

Điều chỉnh Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng tầm nhìn đến năm 2050

(Vietnamarchi) - Ngày 8/11/2023,Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1311/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 7/10/2020 về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
20:40, 11/11/2023

Cụ thể, Quyết định số 1311/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1526/QĐ-TTg quy định về thành phần Hội đồng Thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Hội đồng thẩm định).

Theo đó, Hội đồng thẩm định bao gồm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng thẩm định là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thành viên Hội đồng thẩm định gồm: Đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và Ủy ban Dân tộc.

Ngoài ra, thành viên Hội đồng thẩm định còn có các chuyên gia với tư cách là Ủy viên phản biện trong Hội đồng thẩm định.

Đồng thời, Quyết định số 1311/QĐ-TTg cũng điều chỉnh, bổ sung Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1526/QĐ-TTg quy định về hoạt động của Hội đồng thẩm định.

Theo quy định mới, Hội đồng thẩm định hoạt động theo quy định tại Điều 33, Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ và tự giải thể sau khi quy hoạch vùng thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành đô thị đạt tầm cỡ quốc tế

Theo định hướng phát triển đô thị Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành đô thị đạt tầm cỡ quốc tế và là thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới.

Thủ tướng yêu cầu rà soát các quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2025

Vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 46/CĐ-TTg ngày 9/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát các quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Đưa trung du và miền núi phía Bắc thành vùng phát triển xanh, bền vững

Mục tiêu đến năm 2030, vùng trung du và miền núi phía Bắc (Vùng) trở thành vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện, có khung kết cấu hạ tầng cơ bản kết nối nội vùng và với vùng đồng bằng sông Hồng, Thủ đô Hà Nội và tiểu vùng Bắc Trung Bộ…

Phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu đến năm 2050 là vùng phát triển nhanh, bền vững, đi đầu cả nước về kinh tế biển.

Mặt tiền hiệu suất cao: Giải pháp cho xây dựng kiến trúc bền vững

Hiện nay, các quy định và chương trình về năng lượng đã khuyến khích mức độ sử dụng năng lượng hiệu quả ngày càng cao trong các tòa nhà giúp giảm chi phí vận hành và giảm lượng khí thải CO2, mang lại lợi ích về môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống. Thiết kế và xây dựng mặt tiền hiệu suất cao là một trong những bước quan trọng để đáp ứng những nhu cầu này.

Ý kiến của bạn

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM
SunGroup
VINGROUP
Rạng Đông
Nam Group
Hưng Thịnh Land
Lumi