Sự kiện: ARCHIEXPO 2023

Kiến trúc tạo lập không gian cho cộng đồng

Vấn đề bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị kiến trúc truyền thống cùng với xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam tiên tiến, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc cần được nghiên cứu kỹ và được cụ thể hóa hơn, với việc tiếp thu chọn lọc, ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng vật liệu mới, bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên, năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Nội thất Jager tham gia Triển lãm Expo Kiến trúc 2023

Triển lãm Expo Kiến trúc tổ chức lần đầu tiên do Bộ xây dựng chủ trì, phối hợp Hội kiến trúc sư Việt Nam, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức diễn ra từ ngày 08/09 – 10/09/2023.

Khai mạc Triển lãm Kiến trúc và Hội thảo quốc tế ARCHIEXPO 2023

Vấn đề bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị kiến trúc truyền thống cùng với xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam tiên tiến, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc cần được nghiên cứu kỹ và được cụ thể hóa hơn, với việc tiếp thu chọn lọc, ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng vật liệu mới, bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên, năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Sắp diễn ra Hội nghị và triển lãm kiến trúc Quốc tế 2023 tại Phú Quốc

Hội nghị và Triển lãm kiến trúc quốc tế 2023 sẽ diễn ra tại Phú Quốc vào ngày 8-10/9/2023 với chủ đề: “Kiến trúc - Tạo lập không gian bền vững cho cộng đồng”. Đây là sự kiện hướng tới triển khai các hoạt động kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Xây dựng Việt Nam và Quyết định số 1246/QQĐ-TTG ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng Phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050.
PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM
SunGroup
VINGROUP
Rạng Đông
Nam Group
Hưng Thịnh Land
Lumi