Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(Vietnamarchi) - Để tiếp tục tăng cường và đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 25/5/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030, ngày 6/10/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KT&ĐT) đã ban hành công văn số 8311/BKHĐT-QLQH về việc đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
09:55, 17/10/2023
Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng.

Đối với 19/47 quy hoạch cấp quốc gia đã được duyệt cần khẩn trương tổ chức công bố, công khai quy hoạch; xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch theo quy định;

9 quy hoạch ngành quốc gia đã thẩm định xong, không quá một tháng hoàn thành các thủ tục, hồ sơ quy hoạch để rà soát theo quy định;

4 quy hoạch ngành quốc gia đã trình thẩm định khẩn trương tổ chức thẩm định theo quy định;

Các quy hoạch cấp quốc gia đang xây dựng hoặc đang lấy ý kiến cần tập trung nguồn lực để sớm hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định theo quy định.

Đối với quy hoạch tỉnh, Bộ KH&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng quy hoạch. Đồng thời tăng cường trách nhiệm và phối hợp triển khai công tác quy hoạch.

Đặc biệt, đối với 14 quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ( Bắc Giang, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Quảng Bình, Long An, Sóc Trăng; Nghệ An; Yên Bái; Trà Vinh) cần khẩn trương tổ chức công bố, công khai quy hoạch; xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch; phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng đã được phê duyệt cùng với nội dung về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã để điều chỉnh quy hoạch tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo hướng dẫn của Bộ KH&ĐT.

Đối với các quy hoạch tỉnh đã trình thẩm định (bao gồm: Kon Tum, Điện Biên, Lạng Sơn, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam) đề nghị khẩn trương phối hợp với Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh tổ chức thẩm định theo quy định.

Đối với các quy hoạch tỉnh đang trong quá trình lập, xin ý kiến, chưa trình thẩm định, bao gồm: Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, đề nghị tập trung nguồn lực để sớm hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định theo quy định.

Ngoài ra, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ thường xuyên báo cáo trực tuyến về tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 trên Hệ thống thông tin của Bộ KH&ĐT trước ngày 20 hằng tháng theo hướng dẫn tại văn bản số 4752/BKHĐT-QLQH ngày 20/7/2021 của Bộ KH&ĐT.

Tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, thống nhất trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện định hướng quy hoạch và thực hiện chính sách liên quan để đảm bảo sự đồng bộ của các cấp quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

Chịu trách nhiệm việc quản lý, thanh quyết toán nguồn vốn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước; chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Thủ tướng yêu cầu rà soát các quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2025

Vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 46/CĐ-TTg ngày 9/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát các quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Đưa trung du và miền núi phía Bắc thành vùng phát triển xanh, bền vững

Mục tiêu đến năm 2030, vùng trung du và miền núi phía Bắc (Vùng) trở thành vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện, có khung kết cấu hạ tầng cơ bản kết nối nội vùng và với vùng đồng bằng sông Hồng, Thủ đô Hà Nội và tiểu vùng Bắc Trung Bộ…

Phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu đến năm 2050 là vùng phát triển nhanh, bền vững, đi đầu cả nước về kinh tế biển.

Mặt tiền hiệu suất cao: Giải pháp cho xây dựng kiến trúc bền vững

Hiện nay, các quy định và chương trình về năng lượng đã khuyến khích mức độ sử dụng năng lượng hiệu quả ngày càng cao trong các tòa nhà giúp giảm chi phí vận hành và giảm lượng khí thải CO2, mang lại lợi ích về môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống. Thiết kế và xây dựng mặt tiền hiệu suất cao là một trong những bước quan trọng để đáp ứng những nhu cầu này.

Nâng cao hiệu quả xây mới, cải tạo hệ thống vườn hoa - công viên nội đô

Một số vườn hoa - công viên được hoàn thành xây mới, cải tạo gần đây khiến cộng đồng có nhiều ý kiến tranh luận về chất lượng và hiệu quả sử dụng. Bài toán đặt ra lúc này chính là thiết lập các tiêu chí và chính sách để nâng cao hiệu quả xây mới, cải tạo hệ thống vườn hoa - công viên nội đô.

Ý kiến của bạn

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM
SunGroup
VINGROUP
Rạng Đông
Nam Group
Hưng Thịnh Land
Lumi