Video

Phim tài liệu: Thị thành trước mặt

Trong quá trình đô thị hoá của Hà Nội, lao động phổ thông từ các tỉnh khác nhập cư vào Hà Nội đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đô thị. Họ bỏ lại những cánh đồng sau lưng để đối diện với một thị thành trước mặt. Trong cuộc sống mưu sinh, họ làm những công việc lao động phổ thông, sử dụng nhiều sức lao động: khuân vác, dọn dẹp vệ sinh, công nhân nhà máy gia công… nhưng đôi khi những đóng góp của họ chưa được ghi nhận hay thừa nhận đầy đủ. Lao động phổ thông ấy đang đáp ứng một phần nhu cầu lao động phục vụ phát triển kinh tế xã hội, dịch vụ, môi trường ở các đô thị…Những thay đổi về các chính sách hỗ trợ của thành phố, những nhóm xã hội tự nguyện đã có những hỗ trợ cụ thể để bảo vệ quyền lợi, sức khỏe và tinh thần của những người lao động nhập cư.

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM