Tăng cường thi hành Luật Kiến trúc

Tăng cường thi hành Luật Kiến trúc

(Vietnamarchi) - Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 1502/BXD-QHKT ngày 05/4/2024 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc triển khai thi hành Luật Kiến trúc theo Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 16/8/2019; Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam.
11:09, 16/04/2024

Theo đó, thực hiện Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 16/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Kiến trúc; Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 179/QĐ-TTg ngày 16/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường thi hành Luật Kiến trúc, thực hiện Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc theo Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 179/QĐ-TTg ngày 16/02/2024.

Thực hiện nghiêm công tác quản lý Nhà nước về hoạt động kiến trúc, tăng cường tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra và giám sát chất lượng kiến trúc trong dự án đầu tư xây dựng; đảm bảo phát triển kiến trúc đô thị và nông thôn hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy.

 

Tăng cường phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng

Trước bối cảnh dự báo tình hình thời tiết, khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ Xây dựng vừa có công văn yêu cầu các địa phương sẵn sàng, chủ động phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024.

Cần xây dựng khung pháp lý rõ ràng để thúc đẩy ngành khai khoáng

Việc xây dựng dự án Luật Địa chất và khoáng sản được kỳ vọng là góp phần xây dựng chính sách khai khoáng một cách rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Canada điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá dây thép từ Việt Nam

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Cơ quan Dịch vụ biên giới Canada (CBSA) đã khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng dây thép có xuất xứ hoặc xuất khẩu từ Trung Quốc, Ai Cập và Việt Nam.

Bộ Xây dựng đề xuất những ưu đãi gì trong xây dựng lại nhà chung cư?

Tại dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, Bộ Xây dựng đề xuất nhiều cơ chế ưu đãi đối với dự án xây dựng lại nhà chung cư.

Yêu cầu rà soát các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và định mức xây dựng

Bộ Xây dựng yêu cầu các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện rà soát các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và định mức xây dựng, kết quả tổng hợp về Bộ Xây dựng trước 10/3/2024.

Ý kiến của bạn

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM
SunGroup
VINGROUP
Rạng Đông
Nam Group
Hưng Thịnh Land
Lumi