Quảng Ngãi: Phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh

Quảng Ngãi: Phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh

(Vietnamarchi) - Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 645/QĐ-UBND phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi, phiên bản 1.0.
15:02, 10/06/2024

Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi là kiến trúc công nghệ phục vụ phát triển đô thị thông minh tại tỉnh Quảng Ngãi.

Xây dựng Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi nhằm thiết lập khung pháp lý kỹ thuật tổng thể để cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và các bên liên quan áp dụng trong thiết kế, xây dựng các thành phần chức năng đối với hạ tầng thông tin và truyền thông, các hệ thống thông tin phục vụ quản lý và cung cấp dịch vụ đô thị thông minh.

Xác lập các nguyên tắc cho việc đề xuất, lựa chọn các giải pháp ICT đối với các chương trình, dự án, nhiệm vụ phát triển, cung cấp dịch vụ về đô thị thông minh tại tỉnh; đảm bảo tính kết nối, liên thông giữa các hệ thống thông tin đã và sẽ được xây dựng, tránh trùng lặp lãng phí; đảm bảo tính liên kết, kết nối giữa các hệ thống thông tin về phát triển đô thị thông tin trong tỉnh, trong khu vực và trên phạm vi quốc gia.

Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi gồm các khối: Sơ đồ Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi phiên bản 1.0; Khung quy trình nghiệp vụ cho đô thị thông minh; Khung Quản lý tri thức cho đô thị thông minh và Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh. Trong đó, Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh được phân làm 05 lớp chính: Lớp Ứng dụng đô thị thông minh; Lớp hỗ trợ dịch vụ và dữ liệu; Lớp điện toán và lưu trữ; Lớp Mạng kết nối; Lớp thu thập dữ liệu. Ngoài ra, còn có các khối chức năng đảm bảo vận hành như: hệ thống bảo mật, hệ thống xây dựng, hệ thống vận hành và bảo trì, hệ thống định danh, hệ thống định vị.

Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi tuân thủ một số nguyên tắc như: Phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, kiến trúc chính quyền điện tử Quảng Ngãi (phiên bản 2.0); Phù hợp với định hướng, mục tiêu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, xây dựng đô thị thông minh của tỉnh Quảng Ngãi; Phù hợp với chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh...; Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông của quốc gia.

Ngoài ra, Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi còn cần tuân thủ một số nguyên tắc chung như: phân tầng, hướng dịch vụ, liên thông, dựa trên tiêu chuẩn mở, khả năng mở rộng, linh hoạt, tính ổn định, đo lường, an toàn, trung lập, dễ sử dụng và bảo trì.

UBND tỉnh  Quảng Ngãi giao Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi. Phối hợp với Sở Xây dựng đảm bảo việc triển khai Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi phù hợp với Đề án Phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi.

Các sở, ban, ngành định hướng quy hoạch và phát triển ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo xu hướng, mô hình Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi và các Kiến trúc do cơ quan chuyên ngành trung ương ban hành; đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, chỉ tiêu đánh giá đô thị thông minh của tỉnh, của quốc gia…

UBND các huyện, thị xã, thành phố phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ đô thị thông minh tại địa phương theo xu hướng, mô hình Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi và đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, chỉ tiêu đánh giá đô thị thông minh của tỉnh, của quốc gia và theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ngành liên quan triển khai các chương trình, dự án về đô thị thông minh trên địa bàn, đảm bảo tính thống nhất.

Long An dự kiến xây dựng 8 dự án nhà ở xã hội trong năm 2024

UBND tỉnh Long An vừa ban hành Kế hoạch 1536/KH-UBND triển khai Đề án xây dựng nhà ở xã hội năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Hà Nội: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Sài Đồng

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2755/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Sài Đồng, tỷ lệ 1/500 tại một phần ô đất ký hiệu NO18 và một phần ô đất ký hiệu CQ1.

Nghiệm thu “Nghiên cứu giải pháp công nghệ phòng ngừa rủi ro sạt trượt mái dốc quy mô lớn do mưa lên các công trình xây dựng ở khu vực miền núi”

Hội đồng Tư vấn đánh giá, nhất trí nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu giải pháp công nghệ phòng ngừa rủi ro sạt trượt mái dốc quy mô lớn do mưa lên các công trình xây dựng ở khu vực miền núi”.

Nam Định: Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch khu công nghiệp Minh Châu

Ngày 29/5, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 1133/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp (KCN) Minh Châu huyện Nghĩa Hưng với kinh phí dự kiến trên 2,701 tỷ đồng.

Rà soát, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030

Ngày 28/5, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 3671/VPCP-QHĐP về việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030.

Ý kiến của bạn

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM
SunGroup
VINGROUP
Rạng Đông
Nam Group
Hưng Thịnh Land
Lumi