NTM Bắc Giang: Tăng cường chỉnh trang quy hoạch nông thôn mới huyện nghèo Yên Thế

(Vietnamarchi) - Thời gian qua, công tác quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới được Huyện ủy huyện Yên Thế (Bắc Giang) xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tiền đề để xây dựng thành công nông thôn mới ở địa phương.
09:49, 12/12/2023

Dân vui mừng vì hạ tầng xã nông thôn mới tươm tất

Yên Thế là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Bắc Giang với diện tích tự nhiên 306 km2, có xuất phát điểm thấp, hạ tầng nông thôn thiếu đồng bộ, hệ thống giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng xuống cấp, ruộng đồng manh mún; thu nhập bình quân đầu người thấp.

Với đặc thù địa phương vùng núi có nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống nên huyện Yên Thế rất chú trọng việc quy hoạch, xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc gắn với phát triển du lịch, vận động người dân hiến đất, làm đường, vệ sinh môi trường…, xác định là một mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Tuyến QL 17 đoạn thị trấn Nhã Nam - thị trấn Phồn Xương (Yên Thế) đang được đầu tư cải tạo, nâng cấp

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, đơn vị chức năng; hàng loạt các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã được triển khai thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, tạo động lực thúc đẩy phát triển góp phần thúc đẩy sản xuất mạnh mẽ, từng bước cải thiện đáp ứng nhu cầu của người dân.

Nhiều dự án đã, đang và được triển khai đầu tư tạo sự bứt phá, động lực nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Tính đến hết năm 2022 và 4 tháng năm 2023, toàn huyện Yên Thế đã có 14 dự án hoàn thành 100% công tác GPMB, bàn giao cho chủ đầu tư; 8 dự án còn lại, tỷ lệ GPMB đạt khoảng 90%. Trong đó, một số công trình giao thông trọng điểm, kết nối vùng đi qua địa bàn huyện, như: đường nối quốc lộ 37 -  quốc lộ 17 - Võ Nhai (Thái Nguyên); Đường từ thị trấn Bố Hạ đi Trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc; Đường nối đường tỉnh 294 đi ĐT 292 huyện Yên Thế; Đường tỉnh 292 đoạn từ cầu Bố Hạ đến thị trấn Phồn Xương...là điểm nhấn.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế, cho biết: “Lấy quy hoạch làm trọng tâm ngay từ đầu giai đoạn, vì vậy chính quyền huyện đã chỉ đạo các xã lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới. Trong khi triển khai, bà con rất hào hứng. Đến nay, có rất nhiều hộ gia đình đã đóng góp không nhỏ trong phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương như: Đóng góp ngày công lao động, hiến đất làm đường, hiến đất làm những công trình phúc lợi, vận động bà con, anh em, người thân trên toàn quốc và nước ngoài đóng góp xây dựng để xây dựng hạ tầng của huyện, xã”.

Ngày càng hoàn chỉnh quy hoạch nông thôn mới Yên Thế

Sau hơn 10 năm thực hiện nông thôn mới, đến nay diện mạo nông thôn huyện Yên Thế đã có nhiều thay đổi đáng kể, tình hình kinh tế-xã hội ở nông thôn phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao; nhiều thôn bản khó khăn đã về đích nông thôn mới…

Thời gian qua huyện Yên Thế đã rất nghiêm túc và quyết liệt trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương. Trong đó, huyện Yên Thế đã xây dựng kế hoạch cụ thể; rà soát, xác định nhu cầu đầu tư giai đoạn 2021- 2025 chi tiết đến các danh mục dự án theo lĩnh vực như: Công trình hạ tầng thiết yếu cấp thôn, xã, huyện; hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; bố trí, sắp xếp dân cư; xóa nhà ở tạm… làm cơ sở chỉ đạo bố trí các nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Yên Thế thay da đổi thịt từng ngày trong hơn 10 năm xây dựng NTM.

Đến thời điểm hiện tại toàn huyện Yên Thế đã có 8/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao); 53 thôn, bản đạt chuẩn (trong đó có 13 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu); 17/17 xã đạt các tiêu chí về điện, trường học, thông tin và truyền thông, lao động có việc làm, giáo dục đào tạo, văn hóa; 16/17 xã đạt tiêu chí về số hộ nghèo; 11/17 xã đạt tiêu chí về thu nhập; 8/17 xã đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất…

Không chỉ xây dựng quy hoạch xã nông thôn mới, huyện Yên Thế còn quy hoạch phân khu đối với nội dung thiết kế đô thị để chuẩn bị cho tương lai sau này. Theo đó, huyện Yên Thế sẽ tổ chức quy hoạch không gian đô thị, phát triển dân cư nông thôn tập trung phù hợp với từng đặc điểm địa hình, kinh tế - xã hội, phong tục tập quán, đời sống người dân; xây dựng mô hình phát triển không gian tổng thể vùng huyện.

Để có những kết quả này là do sự đồng lòng, quyết tâm huy động mọi nguồn lực triển khai xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu như: giao thông, thủy lợi, điện, trường, nhà văn hóa...

Điển hình phải kể đến thôn Hồng Lạc (xã Đồng Tâm) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhờ sự chung tay góp sức, góp của của nhân dân thôn Hồng Lạc, thôn đã lắp hệ thống camera an ninh và điện chiếu sáng 100% tại các tuyến đường.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt hơn 53 triệu đồng/người; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 2,24%. Trên địa bàn thôn có nhiều mô hình phát triển sản xuất cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm trở lên.

Với Những kết quả đã đạt được, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế, Nguyễn Ngọc Sơn cho cho biết thêm: Xác định việc xây dựng NTM là mục tiêu lâu dài có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc, huyện Yên Thế sẽ tiếp tục triển khai chương trình NTM theo các tiêu chí mới của Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo. Diện mạo nông thôn khởi sắc, hạ tầng nông thôn thay đổi rõ rệt, nhận thức về NTM được tăng cường. Đó chính là những tiền đề quan trọng để huyện Yên Thế có được niềm tin và quyết tâm phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM trong giai đoạn tới.

Từ mô hình nông nghiệp công nghệ cao đến khát vọng trồng “rừng trong thành phố”

Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 (QHC 1259) đã trở thành công cụ pháp lý quan trọng cho công tác quản lý quy hoạch phát triển Thủ đô Hà Nội từ năm 2011 đến nay, trong đó, đặc biệt quan tâm đến các vấn đề liên quan đến phát triển một Hà Nội xanh, thông minh, bản sắc.

Hành lang xanh phía Tây Hà Nội: định hướng quy hoạch phát triển vùng nông thôn ngoại vi dựa trên bảo tồn

Hành lang xanh (HLX) phía Tây Hà Nội là không gian đặc thù trong cấu trúc đô thị Hà Nội; được hình thành trong quy hoạch thủ đô Hà Nội mở rộng tại QĐ 1259 năm 2012 [1]. Đến nay Hà Nội đang lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung QĐ 1259 [2], HLX Hà Nội tiếp tục được xác định là một trong những không gian quan trọng vừa ngăn chặn phát triển đô thị hoá tràn lan, vừa phát triển bền vững dựa trên bảo tồn những giá trị môi trường sinh thái và văn hoá truyền thống “Xứ Đoài”. Bài viết chia sẻ gợi ý về định hướng quy hoạch phát triển dựa trên bảo tồn Hành lang xanh phía Tây Hà Nội.

Nông nghiệp đô thị trên thế giới gắn với phát triển kinh tế đô thị và bảo vệ hệ sinh thái môi trường

Các đô thị ra đời đã kéo theo sự hình thành loại hình nông nghiệp mới của nhân loại - Đó chính là nông nghiệp đô thị (NNĐT). Các đô thị ở nhiều quốc gia trên thế giới đã chú ý đến nông nghiệp đô thị rất sớm và họ cũng đã đạt được nhiều thành công trong việc phát triển loại hình nông nghiệp mới này.

Công viên rừng trong đô thị

Công viên rừng trong các đô thị trên thế giới đã tồn tại từ lâu. Nó có thể xuất phát từ những những khoảng rừng tự nhiên còn xót lại trong quá trình phát triển đô thị bởi nhiều lý do khác nhau; từ quyền sở hữu đất hay thú chơi của các nhà quý tộc với các lâu đài hay những cánh rừng bao quanh nó; hoặc từ những công viên tự nhiên hay được chăm tỉa với những bộ sưu tập cây, con đa dạng…Trải qua nhiều năm tồn tại chúng đã phát triển như một cánh rừng, tạo ra phong cảnh, nét chơi tao nhã ấn tượng, đặc sắc.

Xác định các tiêu chí cơ bản của kiến trúc thế kỷ 21

Việc Việt Nam muốn quản lý hay định hướng phát triển kiến trúc là một mục tiêu khó khăn và phức tạp. Trong khi đa số các nước có nền kiến trúc tiên tiến trên thế giới thường không trực tiếp lập định hướng phát triển kiến trúc mà thường tập trung vào việc nghiên cứu, kiện toàn nền tảng cơ sở pháp lý nhằm thúc đẩy thuận lợi cho phát triển quy hoạch kiến trúc. Bài viết nhằm xác định các tiêu chí cơ bản của kiến trúc để đặt ra những vấn đề trọng tâm cho định hướng tương lai của kiến trúc Việt Nam.

Ý kiến của bạn

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM
SunGroup
VINGROUP
Rạng Đông
Nam Group
Hưng Thịnh Land
Lumi