Những dấu ấn tiêu biểu ngành Xây dựng năm 2023

(Vietnamarchi) - Năm 2023, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của ngành Xây dựng ước đạt 7,3-7,5%. Tỷ lệ đô thị hóa cả nước tính theo khu vực toàn đô thị đạt 53,9%. Tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung khoảng 96%. Diện tích nhà ở bình quân cả nước là 26m2 sàn/người. Tỷ lệ kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 100%.
09:10, 07/02/2024

Với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cùng sự cố gắng, quyết tâm lớn, Bộ Xây dựng đã tập trung, nỗ lực thực hiện các chương trình, mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Cùng Tạp chí Kiến trúc Việt Nam điểm lại những thành tựu nổi bật của ngành Xây dựng năm 2023 qua những điểm nhấn, con số ấn tượng.  

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành Xây dựng 

QUYẾT LIỆT, SÁNG TẠO TRONG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, HOÀN THÀNH TỐT CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU ĐỀ RA 

Trong năm 2023, Bộ Xây dựng đã ban hành đầy đủ, kịp thời 22 Chương trình hành động, kế hoạch, 04 Chỉ thị để thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Với trách nhiệm Thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã cùng Chính phủ thực hiện giải trình chất vấn trước Quốc hội về các vấn đề trọng tâm, được xã hội quan tâm và các vấn đề “nóng” trong các lĩnh vực của ngành Xây dựng; theo phân công của Chính phủ làm việc với 03 tỉnh về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu; thực hiện nhiệm vụ tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, làm việc với 04 địa phương về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn. 

 

Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản 

Bằng nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, Bộ Xây dựng đã vượt và đạt 10/12 chỉ tiêu đề ra, trong đó hoàn thành 05/05 chỉ tiêu được Chính phủ giao.  

Cụ thể một số chỉ tiêu chính như: tăng trưởng ngành xây dựng tăng 7,06%, đóng góp 0,51 điểm % trong GDP chung, tuy mức độ thấp hơn các năm trước nhưng vẫn là mức đóng góp chiếm tỉ trọng lớn trong GDP cả nước; tỉ lệ đô thị hóa đạt 42,7%; diện tích nhà ở bình quân cả nước đạt 26m2 sàn/người; tỉ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung ước đạt 96%; tỉ lệ thất thoát, thất thu nước sạch đạt 16%; tỉ lệ thu gom xử lý nước thải đạt 17%. 

LUẬT NHÀ Ở, LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA VỚI NHIỀU NỘI DUNG MỚI  

Dấu ấn nổi bật nhất trong năm 2023 mà Bộ Xây dựng đạt được là đã hoàn thiện, tham mưu Chính phủ, trình và được Quốc hội thông qua Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27/11/2023, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 ngày 28/11/2023, với nhiều nội dung đổi mới. 

Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản mới được Quốc hội thông qua là hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch, thuận lợi, hiệu quả để vận hành và tác động tích cực cho cả người mua nhà và chủ đầu tư, giúp thị trường bất động sản có những tín hiệu tích cực trở lại trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  

 

Quốc hội khóa XV thông qua Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 và Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 tại Kỳ họp thứ 6 

Hai luật này đã thể chế hóa đầy đủ, kịp thời quan điểm, chủ trương của Đảng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, kế thừa, ổn định của hệ thống pháp luật; sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chính sách, pháp luật đã được chỉ ra trong quá trình tổng kết thi hành Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014; giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến nhà ở như đất đai, đầu tư, xây dựng, tài chính, tín dụng… 

Tăng cường phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính gắn với kiểm soát, giám sát việc thực hiện, đảm bảo quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương; thiết lập công cụ kiểm soát quyền lực của cơ quan và người có thẩm quyền trong quản lý và phát triển nhà ở; sử dụng hiệu quả các công cụ kinh tế để thúc đẩy phát triển nhà ở, phát triển thị trường bất động sản ổn định, lành mạnh, bền vững. Đặc biệt, các quy định mới về chính sách nhà ở xã hội, phát triển nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang, tăng cường vai trò của chính quyền địa phương, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trong việc chăm lo nhà ở cho người dân cũng được đưa vào các luật. 

Bộ Xây dựng hiện đang khẩn trương xây dựng các văn bản hướng dẫn dưới luật để trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, đảm bảo có hiệu lực đồng bộ với 02 luật. 

TRIỂN KHAI NGHIÊM TÚC NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TW NGÀY 24/01/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ QUY HOẠCH, XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045  

Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 148/NQ-CP của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngay từ đầu năm Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch thực hiện nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. 

 

Đô thị được định hướng phát triển hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy 

Triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW hướng đến mục tiêu đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hoá, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới. Thể chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững cơ bản được hoàn thiện. Kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại. Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Chất lượng sống tại đô thị ở mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị. Phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy. 

Một trong những điểm nổi bật để thực hiện Nghị quyết là việc đề xuất “luật hóa” việc quản lý và phát triển đô thị, quy hoạch đô thị và nông thôn và quản lý cấp, thoát nước. 

Bộ Xây dựng đang tích cực xây dựng, hoàn thiện Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, dự kiến trình Quốc hội XV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8; hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị và Luật Cấp, thoát nước trình Chính phủ, đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2025. Việc xây dựng đồng bộ 03 luật này sẽ giúp hệ thống hóa, gắn kết các quy định pháp luật liên quan trong các chính sách hiện nay về quản lý phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, cấp, thoát nước.  

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI TIẾP TỤC ĐƯỢC ĐẶT Ở VỊ TRÍ TRUNG TÂM, GÓP PHẦN THỰC HIỆN MỤC TIÊU CỦA CHÍNH PHỦ “KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU” 

Để giải quyết nhu cầu cấp bách về nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, Bộ Xây dựng đã đề xuất, trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. 

Ngay sau khi được phê duyệt, Bộ đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước, địa phương triển khai thực hiện đề án, ban hành nhiều văn bản đôn đốc các địa phương thực hiện nhiệm vụ giao tại Đề án; chủ trì tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai đề án… 

Bước đầu, việc triển khai đề án đạt một số kết quả tích cực. Riêng năm 2023, các địa phương đã khởi công 10 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong khu công nghiệp, với tổng số gần 20 nghìn căn hộ. 

Giai đoạn 2021-2025, cả nước đã có 475 dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp với quy mô 432.698 căn đã hoàn thành và đang triển khai đầu tư xây dựng; đã có 23 tỉnh công bố danh mục 54 dự án đủ điều kiện vay theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn hơn 25.884 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ các quy định mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo chuẩn nghèo đa chiều; chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, ngập lụt. 

LINH HOẠT GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN, THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT TRIỂN AN TOÀN, LÀNH MẠNH, BỀN VỮNG 

Với sự tham mưu của Bộ Xây dựng, ngày 11/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững...  

Mục tiêu của Nghị quyết gồm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là về thể chế, tổ chức thực hiện và nguồn vốn cho thị trường bất động sản; thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, tăng nguồn cung, đồng thời điều chỉnh cơ cấu sản phẩm thị trường bất động sản hợp lý hơn, chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân; thường xuyên theo dõi, giám sát có hiệu quả tình hình thị trường để kịp thời có biện pháp, giải pháp phù hợp, nhằm ngăn chặn tình trạng thị trường “phát triển nóng” hoặc “đóng băng”, tình trạng tung tin đồn thổi, đầu cơ thổi giá bất động sản lên cao để trục lợi, mất cân đối cung - cầu và đảm bảo vận hành lành mạnh theo cơ chế thị trường. 

Ngay khi Nghị quyết được ban hành, các chủ thể tham gia trên thị trường bất động sản nhận định: Nghị quyết có các quan điểm và mục tiêu bám sát thực trạng, từ đó giao nhiệm vụ đến từng Bộ, ngành liên quan với những nhóm vấn đề sát thực tiễn… Nghị quyết đã tiếp thêm động lực để thị trường bất động sản hồi phục và phát triển. 

Đảm bảo thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững 

Ngoài ra, Bộ cũng phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức thành công 02 hội nghị do Thủ tướng chủ trì là Hội nghị phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững (ngày 14/7/2023) và Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản (ngày 03/8/2023.)  

Bộ cũng tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều công điện, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong ngắn hạn cũng như lâu dài để tháo gỡ, thúc đẩy thị trường bất động sản và các vấn đề về thể chế. 

Những biện pháp quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và các địa phương đã mang lại những kết quả nhất định, các vướng mắc từng bước được tháo gỡ, tình hình thị trường đã có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực.  

Theo nhận định, đánh giá của một số tổ chức nghiên cứu thị trường và một số địa phương, trong 6 tháng cuối năm 2023, thị trường bất động sản đã có những tín hiệu tích cực hơn so với nửa đầu năm 2023, trong đó lượng tìm kiếm giao dịch các phân khúc đất nền, chung cư... có sự phục hồi tốt và nguồn cung từ các dự án mới, giao dịch xuất hiện ngày càng nhiều. 

TĂNG CƯỜNG CẢI CÁCH, CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, ĐIỀU KIỆN KINH DOANH GẮN VỚI ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, CẢI THIỆN CHỈ SỐ CẤP PHÉP XÂY DỰNG 

Bộ Xây dựng đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực nhà nước của Bộ Xây dựng. Trọng tâm là tiếp tục phân cấp thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; quyết định các khu vực phát triển đô thị, khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở; cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng…; giảm một số loại tài liệu, văn bản pháp lý mà có thể khai thác được từ Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực; bổ sung quy định về kiểm tra việc thực hiện pháp luật nhằm bảo đảm cơ chế giám sát, kiểm tra khi phân cấp, ủy quyền. 

Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thí điểm phân cấp và trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật TPHCM, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk... kết quả tỉ lệ cắt giảm, đơn giản hóa quy định, chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Xây dựng đạt 50%, vượt chỉ tiêu chung của Chính phủ là 10%. 

LẦN ĐẦU TIÊN TỔ CHỨC TRIỂN LÃM EXPO KIẾN TRÚC TẠI VIỆT NAM 

Triển lãm EXPO Kiến trúc 2023, với chủ đề “Kiến trúc - Tạo lập không gian bền vững cho cộng đồng”, do Bộ Xây dựng phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam và UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức, từ ngày 8-10/9 tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đây là lần đầu tiên triển lãm EXPO Kiến trúc được tổ chức tại Việt Nam. 

Các đại biểu cắt băng khai mạc và chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện EXPO Kiến trúc 2023 

EXPO Kiến trúc 2023 gồm 1 phiên khai mạc toàn thể, 2 hội thảo chuyên đề và 1 triển lãm kiến trúc diễn ra song song. Triển lãm kiến trúc gồm 02 Pavilion và 20 gian hàng theo hình thức pano, mô hình, trưng bày sản phẩm… giới thiệu các thành tựu khoa học công nghệ có tính ứng dụng và nghệ thuật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực kiến trúc; thiết kế kiến trúc nhà ở, công trình công cộng, bảo tồn di sản và các công trình kiến trúc có giá trị; quy hoạch đô thị nông thôn, thiết kế đô thị, thiết kế cảnh quan và công nghệ xây dựng hiện đại. 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và các đại biểu tham quan các gian triển lãm 

 Tại EXPO Kiến trúc 2023, các nhà quản lý, chuyên gia, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế đã cùng thảo luận về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc…; góp ý đối với khung chính sách nhằm đạt được các mục tiêu phát triển kiến trúc bền vững, đáp ứng yêu cầu biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh và thiên tai; xây dựng hình ảnh kiến trúc Việt Nam hội nhập với kiến trúc khu vực và thế giới… 

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn tham quan gian trưng bày của Viện Kiến trúc Quốc gia 

CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ ĐIỂM SÁNG 

Trong năm 2023, Bộ Xây dựng đã hoàn thành triển khai xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung (LGSP) phục vụ công tác quản lý, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ Xây dựng với các cơ sở dữ liệu quốc gia và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác có liên quan.  

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đã có hơn 10 nghìn tài khoản đăng ký mới; hơn 13 nghìn hồ sơ đồng bộ trạng thái lên Cổng dịch vụ công quốc gia; hơn 9 nghìn hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính được nộp trực tuyến, tăng gấp 3 lần so với năm 2022; hơn 7,5 nghìn giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền gần 3 tỷ đồng. Hiện nay, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đang cung cấp 38 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 33 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đáp ứng 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 

Bộ Xây dựng đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng; hoàn thành dự thảo và trình Chính phủ Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng; triển khai thí điểm ứng dụng nền tảng GIS trong công khai quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; hoàn thành nâng cấp hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; phối hợp với các địa phương số hóa và cập nhật thông tin 545 đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam. Tổng số đồ án đã cập nhật hiện nay là 2.693 đồ án.  

TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỐI HỢP VỚI CÁC BỘ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH VÀ CÁC CHỦ ĐẦU TƯ, GÓP PHẦN HOÀN THÀNH ĐÚNG TIẾN ĐỘ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA 

Thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã tổ chức 105 đợt kiểm tra đối với 35 công trình quan trọng quốc gia, công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp do Thủ tướng Chính phủ giao, tổ chức nhiều đợt làm việc, nghiên cứu, góp ý hồ sơ thiết kế, xử lý và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình triển khai các dự án; hướng dẫn công tác quản lý chất lượng và chất lượng thi công xây dựng công trình,... 

 Đặc biệt là đối với tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, giai đoạn 2021-2025 và dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, Hội đồng đã tổ chức nghiên cứu, trao đổi, góp ý trực tiếp với Bộ Giao thông vận tải, các chủ đầu tư về thiết kế, việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn; đề nghị làm rõ, tổ chức khắc phục các vấn đề tồn tại trong thiết kế, thi công công trình và quy định của pháp luật có liên quan.  

Trong năm 2023, Hội đồng đã tổ chức kiểm tra và chấp thuận đưa vào khai thác, sử dụng 06 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2012-2020, nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1, Sông Hậu 1, các gói thầu liên quan đến công nghệ của dự án Hóa dầu miền Nam... các công trình do Thủ tướng Chính phủ giao đã được hội đồng kiểm tra và chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành đểu được đưa vào vận hành an toàn, phát huy hiệu quả đầu tư. 

TÁI CƠ CẤU, SẮP XẾP LẠI DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHÚ TRỌNG, ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ ĐÁNG GHI NHẬN 

Nghiêm túc thực hiện các Quyết định Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu giai đoạn 2022-2025.  

Kết quả nổi bật nhất trong công tác này đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, thu về ngân sách Nhà nước hơn 139 tỷ đồng, với giá bán thành công cao gấp gần 3 lần giá giao dịch trên sàn Upcom. 

 Cũng trong năm 2023, Bộ Xây dựng đã hoàn thành phê duyệt đề án cơ cấu lại và kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD; có ý kiến để người đại diện phần vốn Nhà nước thông qua đại hội đồng cổ đông đối với đề án cơ cấu lại Tổng công ty cơ khí Việt Nam và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam. Hiện đang thẩm định đề án tái cơ cấu và kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm của Tổng công ty Xi măng Việt Nam; triển khai thẩm định giá, xác định giá cổ phần để thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty Viglacera./. 

 

Pháp lý xây dựng

Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm

Ngày 20/10/2023, Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) đã long trọng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ban lãnh đạo Viện; lãnh đạo Chủ chốt các đơn vị trực thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia. PGS.TS Mai Thị Liên Hương – Viện trưởng Chủ trì hội nghị.

Viện Kiến trúc Quốc gia kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhân ngày 20/10

Vừa qua, Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2023); 13 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2023) và chào mừng thành công Đại hội công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023-2028.

Tăng cường pháp luật xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, nhiều tầng, nhiều căn hộ

Ngày 15/9/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn số 4157/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở.

‘Con voi’ chung cư mini chui lọt lỗ kim

Chung cư mini trái phép mọc lên như nấm tại nhiều thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM, gây ra nhiều hệ lụy như phá vỡ quy hoạch, gia tăng áp lực lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy... Đáng tiếc, nguyên nhân tình trạng trên lại xuất phát từ những bất cập của các quy định pháp luật và/hoặc những hạn chế, yếu kém trong thực thi pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước, nhất là cấp cơ sở.

Khai mạc Triển lãm Kiến trúc và Hội thảo quốc tế ARCHIEXPO 2023

Vấn đề bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị kiến trúc truyền thống cùng với xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam tiên tiến, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc cần được nghiên cứu kỹ và được cụ thể hóa hơn, với việc tiếp thu chọn lọc, ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng vật liệu mới, bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên, năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Ý kiến của bạn

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM
SunGroup
VINGROUP
Rạng Đông
Nam Group
Hưng Thịnh Land
Lumi