Kế hoạch thẩm định Hồ sơ Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(Vietnamarchi) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà – Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng vừa ban hành văn bản 120/KH-HĐTĐ Kế hoạch thẩm định hồ sơ Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
10:50, 16/12/2023

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là xây dựng tiến độ tổng thể để thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình tổ chức thẩm định hồ sơ Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện và theo dõi, đôn đốc thực hiện tiến độ thẩm định theo đúng Kế hoạch thẩm định đề ra.

Kế hoạch thẩm định Hồ sơ Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Ảnh: ST)

Kế hoạch nêu rõ, ngoài việc có ý kiến thẩm định chung đối với hồ sơ Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (bao gồm cả Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược); các bộ, cơ quan ngang bộ là thành viên Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thẩm định theo nội dung và các nội dung khác theo nhiệm vụ, chức năng quản lý.

Theo phân công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ thẩm định hiện trạng phát triển kinh tế và quan điểm, mục tiêu về phát triển kinh tế của vùng; thực trạng phát triển và phương hướng phát triển hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn vùng.

Các Bộ, ngành thẩm định tiêu chí xác định dự án ưu tiên và bố cục dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch vùng và giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch tỉnh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, môi trường và Phương hướng bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (bao gồm cả phương hướng phát triển các khu bảo tồn); phương hướng khai thác, bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông trên lãnh thổ vùng.

Bộ Xây dựng thẩm định thực trạng hệ thống đô thị và nông thôn; phương hướng xây dựng hệ thống đô thị, nông thôn; phương hướng phân bố và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng cấp, thoát nước, xử lý nước thải, chuẩn bị kỹ thuật và các khu xử lý chất thải…

Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành đô thị đạt tầm cỡ quốc tế

Theo định hướng phát triển đô thị Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành đô thị đạt tầm cỡ quốc tế và là thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới.

Thủ tướng yêu cầu rà soát các quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2025

Vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 46/CĐ-TTg ngày 9/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát các quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Đưa trung du và miền núi phía Bắc thành vùng phát triển xanh, bền vững

Mục tiêu đến năm 2030, vùng trung du và miền núi phía Bắc (Vùng) trở thành vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện, có khung kết cấu hạ tầng cơ bản kết nối nội vùng và với vùng đồng bằng sông Hồng, Thủ đô Hà Nội và tiểu vùng Bắc Trung Bộ…

Phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu đến năm 2050 là vùng phát triển nhanh, bền vững, đi đầu cả nước về kinh tế biển.

Mặt tiền hiệu suất cao: Giải pháp cho xây dựng kiến trúc bền vững

Hiện nay, các quy định và chương trình về năng lượng đã khuyến khích mức độ sử dụng năng lượng hiệu quả ngày càng cao trong các tòa nhà giúp giảm chi phí vận hành và giảm lượng khí thải CO2, mang lại lợi ích về môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống. Thiết kế và xây dựng mặt tiền hiệu suất cao là một trong những bước quan trọng để đáp ứng những nhu cầu này.

Ý kiến của bạn

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM
SunGroup
VINGROUP
Rạng Đông
Nam Group
Hưng Thịnh Land
Lumi