Video

GIỜ ĐẤT ĐAI: VỈA HÈ – VỈA VÀNG (Phần 2)

Giờ đất đai: Vỉa hè - Vỉa vàng (phần 2) Vỉa hè Hà Nội ngày xưa đáp ứng cho 30 vạn dân thì bây giờ là 10 triệu dân. Khi phát triển mà không đưa giải pháp thì việc sử dụng vỉa hè bị hạn chế và nảy sinh những mâu thuẫn. Quy định giống nhau mà áp dụng vào hoàn cảnh khác nhau dẫn đến hệ lụy tiêu cực. Vậy ai là người được lợi nhất từ vỉa hè? Tiền thuê vỉa hè đi đâu, giải quyết vào việc gì?

GIỜ ĐẤT ĐAI: VỈA HÈ – VỈA VÀNG (Phần 2)

Vỉa hè Hà Nội ngày xưa đáp ứng cho 30 vạn dân thì bây giờ là 10 triệu dân. Khi phát triển mà không đưa giải pháp thì việc sử dụng vỉa hè bị hạn chế và nảy sinh những mâu thuẫn. Quy định giống nhau mà áp dụng vào hoàn cảnh khác nhau dẫn đến hệ lụy tiêu cực. Vậy ai là người được lợi nhất từ vỉa hè? Tiền thuê vỉa hè đi đâu, giải quyết vào việc gì?

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM