Thống nhất các quy định về quảng cáo bảo đảm yêu cầu quản lý kiến trúc

Thống nhất các quy định về quảng cáo bảo đảm yêu cầu quản lý kiến trúc

(Vietnamarchi) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 6/10/2023 Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2023. Trong đó, Chính phủ chỉ đạo tiếp tục rà soát các quy định về quảng cáo trên báo in, báo nói, báo hình; quảng cáo ngoài trời… thống nhất với các quy định của pháp luật, bảo đảm yêu cầu quản lý kiến trúc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
16:39, 25/10/2023

Nghị quyết nêu rõ, việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tạo đột phá trong thời gian tới.

Về đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi): Chính phủ cơ bản thống nhất với 4 chính sách trong hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên Chính phủ.

Đồng thời hoàn thiện theo hướng tiếp tục nghiên cứu, phân biệt rõ công cụ, dao được coi là vũ khí (có tính sát thương cao) với công cụ, dao sử dụng cho mục đích lao động, sản xuất, sinh hoạt để có cơ chế quản lý phù hợp, khả thi, tránh gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Tiếp tục rà soát thủ tục hành chính trong cấp phép, nghiên cứu cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết trong hồ sơ cấp phép; xem xét bổ sung quy định thực hiện thủ tục qua môi trường mạng bảo đảm quản lý hiệu quả, khả thi, thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện.

Rà soát các nội dung chính sách bảo đảm đồng bộ với pháp luật liên quan (Bộ luật Hình sự, Luật Đầu tư, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp...).

Quản lý đối với hoạt động quảng cáo, trách nhiệm của từng chủ thể. (Ảnh: internet).

Về Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, Chính phủ cơ bản thống nhất với 3 chính sách trong Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật. Bộ VHTT&DL chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến của các Thành viên Chính phủ.

Đồng thời, hoàn thiện theo hướng nghiên cứu làm rõ cách thức, biện pháp quản lý đối với hoạt động quảng cáo, trách nhiệm của từng chủ thể (người phát hành quảng cáo, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc quản lý nhà nước đối với loại hình quảng cáo trên mạng xã hội, công cụ tìm kiếm).

Về bổ sung các yêu cầu thể đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt: Rà soát, làm rõ bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các luật liên quan (Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm...).

Về tăng diện tích quảng cáo trên ấn phẩm báo chí: Cần đánh giá tác động kỹ lưỡng, tránh việc các ấn phẩm báo chí mang tính truyền tải thông tin có nhiều nội dung quảng cáo mang tính chất thương mại, gây phản cảm; rà soát các quy định về quảng cáo xuyên biên giới bảo đảm phù hợp với chính sách, pháp luật về an ninh mạng, giao dịch điện tử, cạnh tranh, sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dung.

Về quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo: Tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng tính chất, phạm vi quản lý, xu thế phát triển dịch vụ quảng cáo để có cơ sở phân công cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm giúp Chính phủ về quản lý hoạt động quảng cáo, đồng thời cần phân định rõ trách nhiệm, sự phối hợp của các cơ quan liên quan trong thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo bảo đảm hiệu quả, không trùng dẫm; đáp ứng yêu cầu phát triển dịch vụ quảng cáo là một lĩnh vực trọng tâm trong Chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tiếp tục rà soát các quy định về thủ tục hành chính để quảng cáo trên báo in, báo nói, báo hình; quảng cáo ngoài trời… thống nhất với các quy định của pháp luật liên quan (Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Luật Xây dựng, ...), bảo đảm yêu cầu quản lý kiến trúc, bảo đảm an toàn sức khoẻ, tính mạng của người dân, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tăng cường phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng

Trước bối cảnh dự báo tình hình thời tiết, khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ Xây dựng vừa có công văn yêu cầu các địa phương sẵn sàng, chủ động phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024.

Tăng cường thi hành Luật Kiến trúc

Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 1502/BXD-QHKT ngày 05/4/2024 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc triển khai thi hành Luật Kiến trúc theo Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 16/8/2019; Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam.

Cần xây dựng khung pháp lý rõ ràng để thúc đẩy ngành khai khoáng

Việc xây dựng dự án Luật Địa chất và khoáng sản được kỳ vọng là góp phần xây dựng chính sách khai khoáng một cách rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Canada điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá dây thép từ Việt Nam

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Cơ quan Dịch vụ biên giới Canada (CBSA) đã khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng dây thép có xuất xứ hoặc xuất khẩu từ Trung Quốc, Ai Cập và Việt Nam.

Bộ Xây dựng đề xuất những ưu đãi gì trong xây dựng lại nhà chung cư?

Tại dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, Bộ Xây dựng đề xuất nhiều cơ chế ưu đãi đối với dự án xây dựng lại nhà chung cư.

Ý kiến của bạn

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM
SunGroup
VINGROUP
Rạng Đông
Nam Group
Hưng Thịnh Land
Lumi