Thành lập Ban soạn thảo Nghị định về quản lý cây xanh và công viên công cộng đô thị

Thành lập Ban soạn thảo Nghị định về quản lý cây xanh và công viên công cộng đô thị

(Vietnamarchi) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 487/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về quản lý cây xanh và công viên công cộng đô thị.
11:03, 04/06/2024

Quyết định nêu rõ, nhiệm vụ của Ban soạn thảo và Tổ biên tập: Ban soạn thảo, Trưởng ban, Phó trưởng ban và các thành viên có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập, Tổ trưởng và các thành viên có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành.

Đối với Ban soạn thảo do ông Nguyễn Tường Văn – Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Trưởng ban; ông Tạ Quang Vinh – Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng làm Phó trưởng ban và 22 thành viên.

Đối với Tổ biên tập do ông Tạ Quang Vinh – Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng làm Tổ trưởng, ông Nguyễn Thành Nam – Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng làm Tổ phó và 34 thành viên.

Pháp lý xây dựng

Rà soát, đề xuất sửa đổi chính sách về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển các lĩnh vực kết cấu hạ tầng theo tinh thần của Nghị quyết số 13-NQ/TW và các giải pháp chủ yếu để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đi trước một bước; có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những lĩnh vực đột phá, cơ bản.

Hà Nội chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện Luật Đất đai 2024

Hiện nay, Thành ủy Hà Nội đã và đang chỉ đạo các cấp, ngành, quận, huyện rà soát, chuẩn bị các điều kiện để chủ động thực hiện Luật Đất đai 2024 khi có hiệu lực.

Đề xuất, bãi bỏ 14 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực xây dựng

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản chính thức có hiệu lực từ 01/8/2024

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật, chính thức quyết nghị để các Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 01/8/2024, tức sớm hơn 5 tháng.

Chính phủ chính thức ban hành Nghị định mới về giá đất

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất, có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành.

Ý kiến của bạn

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM
SunGroup
VINGROUP
Rạng Đông
Nam Group
Hưng Thịnh Land
Lumi