Sẽ ban hành TCVN mới cho thạch cao và các sản phẩm thạch cao

Sẽ ban hành TCVN mới cho thạch cao và các sản phẩm thạch cao

Viện VLXD đã hoàn thiện dự thảo TCVN thay thế TCVN 8654:2011, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến tham gia, góp ý cho dự thảo với tên gọi: Thạch cao và các sản phẩm thạch cao - phương pháp phân tích hóa học…
11:06, 05/10/2023

Không đề cập đến an toàn khi sử dụng

Nội dung dự thảo tiêu chuẩn mới gồm 29 Điều trong đó phạm vi áp dụng bao gồm các phân tích hóa học thạch cao và các sản phẩm tấm thạch cao, kể cả vữa thạch cao trộn sẵn, vữa thạch cao sợi gỗ và bê tông thạch cao.

Nội dung tham khảo các chú thích của phương pháp thử. Các chú thích (không bao gồm trong bảng và hình) không được coi là yêu cầu của tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn không đề cập đến tất cả các vấn đề liên quan đến an toàn khi sử dụng. Người sử dụng tiêu chuẩn có trách nhiệm tự thiết lập các nguyên tắc về an toàn và bảo vệ sức khỏe cũng như khả năng áp dụng phù hợp với các giới hạn quy định trước khi đưa vào sử dụng.

Ảnh minh họa. Nguồn: CTV

Các tài liệu viện dẫn cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn gồm: TCVN 4851 (ISO 3696), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử; TCVN 6910-1 (ISO 5725-1), Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo Phần 1: Nguyên tắc và định nghĩa chung.

Bên cạnh đó, tài liệu viện dẫn cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn còn có các tiêu chuẩn hàng đầu và thông tin kỹ thuật như: ASTM C11, Terminology relating to gypsum and related building materials and systems (Thuật ngữ về thạch cao và các VLXD và hệ kết cấu liên quan); ASTM C22/C22M, Specification for Gypsum (Yêu cầu kỹ thuật đối với thạch cao); ASTM C28/C28M, Specification for Gypsum Plaster (Yêu cầu kỹ thuật đối với vữa thạch cao); ASTM C59, Specification for Gypsum Casting Plaster and Gypsum Molding Plaster (Yêu cầu kỹ thuật đối với Vữa thạch cao tạo hình và vữa thạch cao đúc khuôn; ASTM C61, Specification for Gypsum Keene’s Cement (Yêu cầu kỹ thuật đối với xi măng thạch cao Keene); ASTM C317/C317M Specification for Gypsum Concrete (Yêu cầu kỹ thuật đối với bê tông thạch cao); ASTM C778, Standard Specification for Standard Sand (Yêu cầu kỹ thuật đối với cát tiêu chuẩn); ASTM C842, Specification for Application of Interior Gypsum Plaster (Yêu cầu kỹ thuật đối với thi công thạch cao nội thất).

Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Xác định hàm lượng cát trong vữa thạch cao đóng rắn

Dự thảo tiêu chuẩn mới sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong ASTM C11 và 7 thuật ngữ định nghĩa khác như: Chất chuẩn (Calibration standard); Mẫu khô (Dried sample); Mẫu khô (Dried sample); Dụng cụ chia mẫu (Riffle); Mẫu nhận được (Sample as received); Chất chuẩn thay thế (Surrogate standard); Khối lượng không đổi (Constant weight)…

Dự thảo tiêu chuẩn quy định tại Điều 22 về xác định hàm lượng cát trong vữa thạch cao đóng rắn, sử dụng để xác định hàm lượng cát có trong vữa thạch cao đóng rắn và yêu cầu có kết quả chính xác của các phép xác định như: Xác định phần trăm cặn không tan của cát được sử dụng với vữa; Xác định phần trăm cặn không tan trong vữa thạch cao mịn; Xác định phần trăm cặn không tan trong vữa thạch cao nung có cát.

Phương pháp thử này được sử dụng để xác định hàm lượng cát có trong mẫu vữa thạch cao cốt liệu lấy từ công trường để xác định xem có phù hợp yêu cầu kỹ thuật theo ASTM C842.

Bên cạnh đó, Điều 23 dự thảo tiêu chuẩn cũng quy định về xác định hàm lượng sợi gỗ trong vữa thạch cao sợi gỗ, trên cơ sở nguyên tắc thực hiện sàng, lọc và rửa mẫu thạch cao sợi gỗ đã được chuẩn bị. Phần cặn thu được trên sàng và sàng được làm khô qua đêm ở nhiệt độ 45°C. Sau đó, sấy phần sợi thu được trên sàng đến khối lượng không đổi tại nhiệt độ 45°C. Từ khối lượng thu được tính được hàm lượng sợi gỗ trong vữa thạch cao sợi gỗ…

Pháp lý xây dựng

Sắp ban hành tiêu chuẩn PCCC cho công trình nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng

Mới đây, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng đã thông tin về việc hoàn thiện tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho công trình nhà ở riêng lẻ.

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia Hệ thống báo cháy tự động cho nhà, công trình

Tiêu chuẩn quy định yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống báo cháy tự động cho nhà, công trình. Tiêu chuẩn không quy định yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống báo cháy tự động cho nhà và công trình được thiết kế theo quy định đặc biệt.

Infographics: Một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc

Theo Thông tư số 06/2024/TT-BGTVT ngày 31/3/2024, tốc độ thiết kế đường bộ cao tốc được phân làm 3 cấp: Cấp 120 có tốc độ thiết kế là 120 km/giờ; cấp 100 có tốc độ thiết kế là 100 km/giờ; cấp 80 có tốc độ thiết kế là 80 km/giờ

Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật đối với vật liệu xây không nung đã đồng bộ

Hiện nay, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật đối với vật liệu xây không nung đã được ban hành đồng bộ, đủ căn cứ làm cơ sở cho các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện, thúc đẩy và phát triển vật liệu xây không nung.

Đề xuất bổ sung chính sách phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách của nhà nước về phát triển hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Ý kiến của bạn

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM
SunGroup
VINGROUP
Rạng Đông
Nam Group
Hưng Thịnh Land
Lumi