Nghiệm thu “Nghiên cứu giải pháp công nghệ phòng ngừa rủi ro sạt trượt mái dốc quy mô lớn do mưa lên các công trình xây dựng ở khu vực miền núi”

Nghiệm thu “Nghiên cứu giải pháp công nghệ phòng ngừa rủi ro sạt trượt mái dốc quy mô lớn do mưa lên các công trình xây dựng ở khu vực miền núi”

(Vietnamarchi) - Hội đồng Tư vấn đánh giá, nhất trí nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu giải pháp công nghệ phòng ngừa rủi ro sạt trượt mái dốc quy mô lớn do mưa lên các công trình xây dựng ở khu vực miền núi”.
10:50, 04/06/2024

Ngày 31/5, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu giải pháp công nghệ phòng ngừa rủi ro sạt trượt mái dốc quy mô lớn do mưa lên các công trình xây dựng ở khu vực miền núi”, do trường Đại học Xây dựng thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Bảo vệ kết quả thực hiện Nhiệm vụ trước Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Nguyễn Thanh Sơn nêu lý do, sự cần thiết thực hiện Nhiệm vụ, đồng thời cho biết, mục tiêu của Nhiệm vụ nhằm nghiên cứu giải pháp công nghệ sử dụng hệ thống ống thoát nước ngang và giếng thu đứng trong việc phòng ngừa rủi ro sạt trượt mái dốc do mưa lên các công trình xây dựng; xây dựng được quy trình và chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế, thi công và lắp đặt hệ thống thoát nước ngang và giếng thu đứng trong việc phòng ngừa rủi ro sạt trượt mái dốc.

Toàn cảnh cuộc họp

Nhóm đã hoàn thành các sản phẩm theo yêu cầu, bao gồm: 1 Bài báo đăng tạp chí khoa học chuyên ngành; quy trình và chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế, thi công và lắp đặt hệ thống thoát nước ngang và giếng thu đứng trong việc phòng ngừa rủi ro sạt trượt mái dốc; Báo cáo tổng kết; Báo cáo tóm tắt.

Kết thúc quá trình thực hiện, Nhiệm vụ kiến nghị: cần tiếp tục nghiên cứu thực nghiệm thực tế tại hiện trường các giải pháp thu nước đứng và thoát nước ngang với đất có độ thấm thấp; cần xem xét kỹ số lượng, chiều dài ống thoát nước ngang, khoảng cách lắp đặt… trước khi áp dụng thực tế; các mô phỏng số 3D cần được tiến hành khi thiết kế hệ thống thoát nước ngang và giếng thu đứng trong việc phòng ngừa rủi ro sạt trượt mái dốc; sớm xây dựng các tiêu chuẩn cho giải pháp phòng ngừa trượt lở đất có sử dụng ống thu nước ngang, giếng đứng.

Tại cuộc họp, các chuyên gia, thành viên Hội đồng đánh giá, trong thời hạn được giao, nhóm nghiên cứu đã thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, hoàn thành đầy đủ số lượng sản phẩm theo hợp đồng; hồ sơ nghiệm thu tuân thủ theo đúng quy định hiện hành; kết quả nghiên cứu có tính thực tiễn cao, có thể giúp phòng chống sạt lở mái dốc ở khu vực miền núi và trung du phía Bắc, qua đó góp phần hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất lượng Báo cáo tổng kết và các sản phẩm của Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu cần xem xét bổ sung phần biện luận làm rõ hơn nguyên nhân của hiện tượng thiên tai, sạt lở ngày các diễn biến phức tạp, bất thường, khó dự đoán; rà soát, trích dẫn chính xác tài liệu tham khảo; biên tập Báo cáo tổng kết ngắn gọn, súc tích hơn; làm rõ hơn hiệu quả của giải pháp thoát nước ngang và giếng thu nước cũng như điều kiện, phạm vi áp dụng của giải pháp này; biên tập, bố cục Chỉ dẫn kỹ thuật đảm bảo hợp lý hơn; làm rõ ưu, nhược điểm, điều kiện, phạm vi áp dụng của các giải pháp được đề xuất trong nghiên cứu; chỉnh sửa một số lỗi chế bản, đánh máy.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với điều kiện nhóm nghiên cứu tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa Báo cáo tổng kết và các sản phẩm của Nhiệm vụ theo ý kiến đã được các chuyên gia góp ý tại cuộc họp.

Pháp lý xây dựng

Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ Quy hoạch cảng hàng không trên toàn quốc

Việc tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch các cảng hàng không thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các quy hoạch cấp cao hơn và các quy hoạch liên quan, bảo đảm hiệu quả thực hiện quy hoạch.

Lào Cai thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Sa Pa

Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Sa Pa nhằm quản lý và thực hiện theo đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa - thị xã Sa Pa đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

TP. Hải Phòng được công nhận kết quả rà soát tiêu chí phân loại đô thị loại I và mở rộng nội thành

Theo Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 09/NQ/ĐH của Đảng bộ thành phố và các văn bản pháp lý khác nêu rõ mục tiêu, đến năm 2025, thành phố Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; đạt các tiêu chí đô thị loại I và huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025.

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Kế hoạch đưa ra mục tiêu đến năm 2025, hoàn thành việc rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn, các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt.

Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 8/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 611/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ý kiến của bạn

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM
SunGroup
VINGROUP
Rạng Đông
Nam Group
Hưng Thịnh Land
Lumi