Gỡ khó về định mức, đơn giá, vật liệu xây dựng công trình giao thông

Gỡ khó về định mức, đơn giá, vật liệu xây dựng công trình giao thông

(Vietnamarchi) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 9/1/2024 chỉ đạo tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia.
10:04, 11/01/2024

Kịp thời công bố chỉ số giá xây dựng, vật liệu phù hợp với thị trường

Công điện nêu rõ, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nói chung, nhất là các dự án, công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đã tạo ra những chuyển biến tích cực, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động, tích cực đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các dự án cho các bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan tới quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý định mức, giá xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng thông thường đối với các dự án đầu tư xây dựng, nhất là các dự án giao thông trên cả nước.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng nghiên cứu, sửa đổi quy định chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với thực tế và khả thi trong triển khai. Rà soát sửa đổi các định mức đã ban hành nhưng chưa phù hợp, còn thiếu. 

Xây dựng định mức dự toán đặc thù của chuyên ngành, của địa phương có công nghệ thi công, điều kiện thi công, vật liệu xây dựng mới hoặc chưa có trong hệ thống định mức hiện hành.

Tích cực hướng dẫn, đôn đốc các địa phương công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng (hàng quý hoặc sớm hơn nếu cần thiết), đơn giá nhân công xây dựng (hàng năm hoặc sớm hơn nếu cần thiết) bảo đảm kịp thời, đầy đủ, phù hợp với giá thị trường, đúng quy định pháp luật; kiểm tra tình hình thực hiện tại các địa phương có các dự án công trình giao thông trọng điểm.

Báo cáo kết quả thí điểm dùng cát biển làm vật liệu san lấp trước ngày 20/1

Về phía Bộ trưởng Bộ GTVT, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo, tổ chức xác định danh mục, lập kế hoạch rà soát định mức dự toán các công tác xây dựng đặc thù của ngành, đồng thời tổ chức xây dựng các định mức dự toán thuộc thẩm quyền, gửi Bộ Xây dựng có ý kiến trước khi ban hành.

Chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện nghiêm việc lập, xác định, quản lý, quyết định việc sử dụng các định mức dự toán điều chỉnh, định mức dự toán mới cho công trình theo thẩm quyền làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình quy định tại Nghị định 10/2021/NĐ-CP.

Đồng thời, các chủ đầu tư rà soát hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng của các dự án. Trường hợp cần thiết phải kịp thời bổ sung, điều chỉnh để đảm bảo đủ nguồn vật liệu san lấp. Bộ Xây dựng cùng rà soát để hoàn thiện các định mức xây dựng bảo đảm phù hợp với đặc điểm của ngành giao thông vận tải.

Phối hợp các bộ ngành liên quan xử lý theo thẩm quyền, hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng, chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng, đất lúa… trong quá trình triển khai các dự án giao thông vận tải.

Đặc biệt, khẩn trương hoàn thành, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về kết quả thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp cho các dự án hạ tầng giao thông trước ngày 20/1; làm cơ sở để cấp phép khai thác, chủ động nguồn vật liệu, giảm phụ thuộc vào cát sông.

Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường phân cấp, phân quyền; phân nhóm các loại khoáng sản. Trong đó tách riêng nhóm khoáng sản làm vật liệu san lấp để có quy định riêng, đơn giản hóa tối đa các trình tự, thủ tục. 

Hướng dẫn các địa phương thực hiện thủ tục khai thác cát biển đã được đánh giá tài nguyên, kịp thời khai thác phục vụ nhu cầu vật liệu san lấp cho các dự án đường cao tốc khu vực ĐBSCL theo cơ chế đặc thù. 

Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc về việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, khi Nhà nước thu hồi đất; công tác chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa phục vụ các dự án. 

Thủ tướng yêu cầu báo cáo kết quả thí điểm dùng cát biển làm vật liệu san lấp trước 20/1

Kịp thời công bố chỉ số giá xây dựng, vật liệu phù hợp với thị trường

Công điện nêu rõ, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nói chung, nhất là các dự án, công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đã tạo ra những chuyển biến tích cực, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động, tích cực đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các dự án cho các bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan tới quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý định mức, giá xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng thông thường đối với các dự án đầu tư xây dựng, nhất là các dự án giao thông trên cả nước.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng nghiên cứu, sửa đổi quy định chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với thực tế và khả thi trong triển khai. Rà soát sửa đổi các định mức đã ban hành nhưng chưa phù hợp, còn thiếu. 

Xây dựng định mức dự toán đặc thù của chuyên ngành, của địa phương có công nghệ thi công, điều kiện thi công, vật liệu xây dựng mới hoặc chưa có trong hệ thống định mức hiện hành.

Tích cực hướng dẫn, đôn đốc các địa phương công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng (hàng quý hoặc sớm hơn nếu cần thiết), đơn giá nhân công xây dựng (hàng năm hoặc sớm hơn nếu cần thiết) bảo đảm kịp thời, đầy đủ, phù hợp với giá thị trường, đúng quy định pháp luật; kiểm tra tình hình thực hiện tại các địa phương có các dự án công trình giao thông trọng điểm.

Báo cáo kết quả thí điểm dùng cát biển làm vật liệu san lấp trước ngày 20/1

Về phía Bộ trưởng Bộ GTVT, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo, tổ chức xác định danh mục, lập kế hoạch rà soát định mức dự toán các công tác xây dựng đặc thù của ngành, đồng thời tổ chức xây dựng các định mức dự toán thuộc thẩm quyền, gửi Bộ Xây dựng có ý kiến trước khi ban hành.

Chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện nghiêm việc lập, xác định, quản lý, quyết định việc sử dụng các định mức dự toán điều chỉnh, định mức dự toán mới cho công trình theo thẩm quyền làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình quy định tại Nghị định 10/2021/NĐ-CP.

Đồng thời, các chủ đầu tư rà soát hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng của các dự án. Trường hợp cần thiết phải kịp thời bổ sung, điều chỉnh để đảm bảo đủ nguồn vật liệu san lấp. Bộ Xây dựng cùng rà soát để hoàn thiện các định mức xây dựng bảo đảm phù hợp với đặc điểm của ngành giao thông vận tải.

Phối hợp các bộ ngành liên quan xử lý theo thẩm quyền, hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng, chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng, đất lúa… trong quá trình triển khai các dự án giao thông vận tải.

Đặc biệt, khẩn trương hoàn thành, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về kết quả thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp cho các dự án hạ tầng giao thông trước ngày 20/1; làm cơ sở để cấp phép khai thác, chủ động nguồn vật liệu, giảm phụ thuộc vào cát sông.

Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường phân cấp, phân quyền; phân nhóm các loại khoáng sản. Trong đó tách riêng nhóm khoáng sản làm vật liệu san lấp để có quy định riêng, đơn giản hóa tối đa các trình tự, thủ tục. 

Hướng dẫn các địa phương thực hiện thủ tục khai thác cát biển đã được đánh giá tài nguyên, kịp thời khai thác phục vụ nhu cầu vật liệu san lấp cho các dự án đường cao tốc khu vực ĐBSCL theo cơ chế đặc thù. 

Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc về việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, khi Nhà nước thu hồi đất; công tác chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa phục vụ các dự án. 

Quảng Bình tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

Ngày 04/6, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành công văn số 1013/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Thành lập Ban soạn thảo Nghị định về quản lý cây xanh và công viên công cộng đô thị

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 487/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về quản lý cây xanh và công viên công cộng đô thị.

Xác định chi phí quy hoạch tổng thể mặt bằng theo quy trình rút gọn

Thông tư số 02/2024/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2024 sẽ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công để xác định, quản lý chi phí quy hoạch tổng mặt bằng.

Hợp nhất Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải

Việc lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, quy hoạch thoát nước tuân thủ các quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng và các quy định khác có liên quan. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập và phê duyệt quy định quản lý hoạt động thoát nước địa phương.

Tăng cường phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng

Trước bối cảnh dự báo tình hình thời tiết, khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ Xây dựng vừa có công văn yêu cầu các địa phương sẵn sàng, chủ động phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024.

Ý kiến của bạn

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM
SunGroup
VINGROUP
Rạng Đông
Nam Group
Hưng Thịnh Land
Lumi