Hòa Bình phấn đấu đến năm 2025 có 13 đô thị

Hòa Bình phấn đấu đến năm 2025 có 13 đô thị

(Vietnamarchi) - UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND về thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
11:53, 19/10/2023

Kế hoạch nhằm tổ chức rà soát phân loại đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình, thành lập mới các đô thị đáp ứng quy định của pháp luật về phân loại đô thị theo Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 13/02/2023. 

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể để triển khai thực hiện một cách đồng bộ nhằm đạt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố; huy động nguồn lực đầu tư các công trình thiết yếu đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn phù hợp từng loại đô thị.

UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu, kế hoạch làm cơ sở để chỉ đạo, phối hợp chính quyền cấp huyện và các sở, ban ngành thuộc tỉnh tiến hành rà soát, đề xuất điều chỉnh hoặc lập mới các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành trên địa bàn tỉnh kịp thời phù hợp với các quy định hiện hành, làm cơ sở cho việc quản lý đầu tư xây dựng, thu hút các dự án đầu tư phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật vào tỉnh.

Rà soát, định hướng quy hoạch đô thị, xây dựng Chương trình phát triển đô thị đảm bảo thống nhất, đồng bộ với Chương trình phát triển đô thị tỉnh và phù hợp với thực tế của địa phương, xác định lộ trình thực hiện hợp lý, trong giai đoạn ngắn hạn ưu tiên cho các công trình đầu mối, các công trình giao thông kết nối các khu vực đô thị. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên nguyên tắc phải đầu tư đồng bộ, kết hợp vừa đầu tư mới vừa chỉnh trang, duy tu để sử dụng có hiệu quả hạ tầng hiện có.

Đầu tư, nâng cấp các cơ sở hạ tầng phấn đấu các xã để đạt các tiêu chí đô thị loại V tiến tới thành lập các phường, thị trấn. Hoàn thành các dự án nhà ở, dự án đầu tư phát triển đô thị.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt trên 38%; hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh có 13 đô thị. Giai đoạn đến năm 2030: tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt trên 43%; hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh có 16 đô thị.

Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành đô thị đạt tầm cỡ quốc tế

Theo định hướng phát triển đô thị Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành đô thị đạt tầm cỡ quốc tế và là thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới.

Thủ tướng yêu cầu rà soát các quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2025

Vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 46/CĐ-TTg ngày 9/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát các quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Đưa trung du và miền núi phía Bắc thành vùng phát triển xanh, bền vững

Mục tiêu đến năm 2030, vùng trung du và miền núi phía Bắc (Vùng) trở thành vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện, có khung kết cấu hạ tầng cơ bản kết nối nội vùng và với vùng đồng bằng sông Hồng, Thủ đô Hà Nội và tiểu vùng Bắc Trung Bộ…

Phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu đến năm 2050 là vùng phát triển nhanh, bền vững, đi đầu cả nước về kinh tế biển.

Mặt tiền hiệu suất cao: Giải pháp cho xây dựng kiến trúc bền vững

Hiện nay, các quy định và chương trình về năng lượng đã khuyến khích mức độ sử dụng năng lượng hiệu quả ngày càng cao trong các tòa nhà giúp giảm chi phí vận hành và giảm lượng khí thải CO2, mang lại lợi ích về môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống. Thiết kế và xây dựng mặt tiền hiệu suất cao là một trong những bước quan trọng để đáp ứng những nhu cầu này.

Ý kiến của bạn

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM
SunGroup
VINGROUP
Rạng Đông
Nam Group
Hưng Thịnh Land
Lumi