Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật đối với vật liệu xây không nung đã đồng bộ

Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật đối với vật liệu xây không nung đã đồng bộ

Hiện nay, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật đối với vật liệu xây không nung đã được ban hành đồng bộ, đủ căn cứ làm cơ sở cho các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện, thúc đẩy và phát triển vật liệu xây không nung.
10:11, 03/04/2024

Vật liệu xây không nung là hướng đi đúng đắn nhằm thay thế cho vật liệu xây bằng phương pháp nung truyền thống qua đó giúp tiết kiệm tài nguyên đất và giảm khí thải. Theo đó, Bộ Xây dựng và các đơn vị chuyên môn đã nghiên cứu biên tập tương đối đầy đủ hệ thống quy định, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kĩ thuật đối với loại vật liệu này.

Theo Bộ Xây dựng, việc phát triển đầu tư sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung trong các công trình xây dựng là chủ trương của Chính phủ đã được cụ thể hoá tại các Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2020 và Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030; Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung..

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 và Thông tư số 13/2017/TT- BXD ngày 08/12/2017 quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.

Về hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật đối với sản phẩm vật liệu xây không nung, Bộ Xây dựng đã ban hành hoặc xây dựng, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn sau:

QCVN 16:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, trong đó có các sản phẩm vật liệu xây không nung: Gạch bê tông; sản phẩm bê tông khí chưng áp; tấm tường (tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép; tấm tường nhẹ ba lớp xen kẹp; tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép).

TCVN 6477:2016 gạch bê tông.

TCVN 7959:2017 bê tông nhẹ - sản phẩm bê tông khí chưng áp – yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 9029:2017 bê tông nhẹ - sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp – yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 9028:2011 vữa cho bê tông nhẹ.

TCVN 11524:2016 tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép.

TCVN 12302:2018 tấm tường nhẹ ba lớp xen kẹp.

TCVN 12867:2020 tấm tường bê tông khí chưng áp có cốt thép - yêu cầu kỹ thuật.

Chỉ dẫn kỹ thuật thi công, nghiệm thu tường xây bằng block bê tông khí chưng áp (Quyết định số 947/QĐ-BXD ngày 31/10/2011).

Như vậy, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật đối với vật liệu xây không nung đến nay đã được ban hành đồng bộ, đủ căn cứ làm cơ sở cho các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện, thúc đẩy và phát triển vật liệu xây không nung.

Bộ Xây dựng đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản nêu trên trong quá trình sử dụng vật liệu xây không nung, đồng thời yêu cầu các nhà thầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi công tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu xây dựng đầu vào.

Đồng thời, tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn về sử dụng, hướng dẫn thi công đối với các sản phẩm vật liệu xây không nung để khắc phục các tồn tại và đảm bảo chất lượng công trình do doanh nghiệp đầu tư.

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia Hệ thống báo cháy tự động cho nhà, công trình

Tiêu chuẩn quy định yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống báo cháy tự động cho nhà, công trình. Tiêu chuẩn không quy định yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống báo cháy tự động cho nhà và công trình được thiết kế theo quy định đặc biệt.

Infographics: Một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc

Theo Thông tư số 06/2024/TT-BGTVT ngày 31/3/2024, tốc độ thiết kế đường bộ cao tốc được phân làm 3 cấp: Cấp 120 có tốc độ thiết kế là 120 km/giờ; cấp 100 có tốc độ thiết kế là 100 km/giờ; cấp 80 có tốc độ thiết kế là 80 km/giờ

Sẽ ban hành TCVN mới cho thạch cao và các sản phẩm thạch cao

Viện VLXD đã hoàn thiện dự thảo TCVN thay thế TCVN 8654:2011, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến tham gia, góp ý cho dự thảo với tên gọi: Thạch cao và các sản phẩm thạch cao - phương pháp phân tích hóa học…

Đề xuất bổ sung chính sách phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách của nhà nước về phát triển hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Vĩnh Phúc: Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật theo hướng tăng trưởng xanh, hiện đại, thông minh, có bản sắc

Ngày 22/8/2023, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND về xây dựng, thẩm định và ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về quy hoạch và kiến trúc tỉnh Vĩnh Phúc”.

Ý kiến của bạn

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM
SunGroup
VINGROUP
Rạng Đông
Nam Group
Hưng Thịnh Land
Lumi