Đảng ủy Viện Kiến trúc Quốc gia tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận

Đảng ủy Viện Kiến trúc Quốc gia tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận

(Vietnamarchi) - Thực hiện chương trình công tác năm 2024 của BCH Đảng Bộ Bộ Xây dựng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Xây dựng đã tổ chức chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận nhằm giúp các uỷ viên các cấp được trang bị, cập nhật kiến trúc và những chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận và đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Dân chủ cơ sở.
11:10, 13/05/2024

Tại Thị xã Cửa Lò, Nghệ An, trong 2 ngày 11-12/5 Đảng Bộ Bộ Xây dựng đã tập Huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2024. Tham dự có đồng chí Vũ Quang Tiến, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Xây dựng, đồng chí Đinh Xuân Tùng – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương cùng các đồng chí trong chi bộ trực thuộc Đảng Bộ và các Đảng uỷ trực thuộc Đảng Bộ Bộ Xây dựng.

Đồng chí Đinh Xuân Tùng, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban dân vận Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị

Đảng uỷ Viện đã lập đoàn đại biểu do Bí thư Đảng ủy Mai Thị Liên Hương làm trưởng đoàn Đảng uỷ Viện Kiến trúc Quốc gia  tham gia chương trình Tập Huấn công tác dân vận trong dịp này.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Tùng đã trao đổi, truyền đạt tới các Đảng uỷ viên 2 chuyên đề về: (1) Công tác dân vận của Đảng bộ các cơ quan nhà nước theo tinh thần Đại hội XIII, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng trong thực hiện công tác dân vận tại các cơ quan nhà nước; (2) Vấn đề thực hiện Luật dân chủ cơ sở.

Công tác dân vận luôn có vai trò, vị trí quan trọng trong mọi giai đoạn của các cuộc cách mạng khi thuận lợi cũng như lúc khó khăn, Đảng ta luôn coi trọng công tác dân vận. Đảng ta cũng xác định dân vận và công tác dân vận có nhiệm vụ và ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của đất nước. Đảng đã phát huy được quyền làm chủ và sức mạnh của nhân dân, lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn thử thách, giành được thắng lợi vĩ đại, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng nền công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đồng chí Vũ Quang Tiến, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Tùng cũng nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cần phải phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, muốn vậy phải thực hiện tốt công tác dân vận.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận và thực hiện tốt công tác dân vận cơ sở là 2 nội dụng lớn, quan trọng cần quán triệt và thực hiện.

Về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận hiện nay có một thực trạng là việc nhận thức ở một số Đảng viên, nhân dân về công tác dân vận của Đảng chưa đầy đủ, sâu sắc. Nhiều nơi, cấp uỷ, chính quyền còn chưa quan tâm đến công tác này. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở: “Khuyết điểm to ở nhiều nơi là xem khinh việc dân vận. Cử ra một ban hoặc một vài người, mà thường cử ra một vài cán bộ kém rồi bỏ mặc họ. Vận được thì tốt mà không vận được cũng mặc. Những cán bộ khác không trông nom, giúp đỡ, tự cho mình không có trách nhiệm dân vận. Đó là sai lầm rất to, rất có hại”.

Ở góc độ khác, trong quá trình đổi mới đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đã phát sinh nhiều vấn đề mới, cơ cấu giai tầng, xã hội đã có nhiều biến đổi, với những đặc điểm, các xu hướng quan tâm, lợi ích khác nhau, xu hướng giàu nghèo bắt đầu xuất hiện dẫn đến phân hoá về lợi ích giữa các tầng lớp nhân dân, sự phát triển chênh lệch giữa các vùng miền; ảnh hưởng mặt trái của cơ chế thị trường đã và đang tác động phức tạp đến công tác vận động quần chúng.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ Viện Kiến trúc Quốc gia Mai Thị Liên Hương tại Hội nghị (ảnh thứ nhất từ bên trái)

Để thực hiện tốt công tác dân vận ở cơ sở, Lãnh đạo tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, gắn với chăm lo đời sống, vật chất, và tinh thần cán bộ công chức, viên chức  và người lao động.

Về Luật thực hiện dân chủ cơ sở, đây là nền tảng pháp lý quan trọng để Đảng và nhà nước tiếp tục hoàn thiện đường lối, chính sách, pháp luật về dân chủ nói chung, dân chủ cơ sở nói riêng, từ đó góp phần hoàn thiện các thiết chế về dân chủ.

Việc thực hiện các chính sách pháp luật về dân chủ trên tất cả các lĩnh vực ở cơ sở không chỉ giúp pháp luật đi vào cuộc sống, nhân dân tự làm chủ mình trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội mà còn là nơi giám sát và phản ánh chất lượng, tính khoa học khả thi, gần dân đối với các đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước trong bối cảnh hiện nay.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn công tác dân vận và triển khai Luật dân chủ cơ sở
Chụp ảnh kỷ niệm tại Hội nghị

Thông qua tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận đã góp phần giúp đội ngũ cán bộ cơ sở, nắm vững những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về công tác dân vận trong tình hình mới… Từ đó vận dụng kiến thức đã thu được vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, cùng ngày, đoàn đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng do Đồng chí Vũ Quang Tiến, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh nhật Bác  và dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn.

Một số hình ảnh tại Hội nghị và của Đoàn công tác:

Đoàn Bộ Xây dựng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh nhật Bác
Đoàn Viện Kiến trúc Quốc gia dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, tỉnh Nghệ An

Thành phố Hồ Chí Minh: Lần đầu tiên trao giải cuộc thi thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh

Cuộc thi tìm kiếm các sản phẩm, giải pháp, các ý tưởng thiết kế vi mạch để giải quyết các bài toán được đặt ra trong bối cảnh TPHCM đang tập trung đầu tư phát triển và đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh, kết quả của cuộc thi sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực vi mạch nói riêng và ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn của thành phố nói chung.

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia

Ngày 14/5/2024, Tại Hà Nội, Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm 02 Phó Viện trưởng.

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo các đơn vị và ra mắt các chương trình đào tạo mới

Nửa đầu thế kỷ XX ở Việt Nam đánh dấu rất nhiều mùa xuân mới ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trên tiến trình hiện đại hóa của dân tộc. Và một mùa xuân trong rất nhiều mùa xuân khởi sắc, là mùa xuân mới của nghệ thuật Việt, đồng hiện với sự ra đời của Trường Mỹ thuật Đông Dương – thuộc Đại học Đông Dương. Trường Mỹ thuật Đông Dương và những thế hệ giảng viên, sinh viên của nó đã đóng vai trò trạm trung chuyển quan yếu nối tiếp giữa truyền thống và hiện đại. Hay đúng hơn, đưa mỹ thuật Việt đến với hiện đại. Người Pháp khi qua An Nam đã sớm có những nhận thức sơ khởi về nền mỹ thuật xứ bản địa này.

Sôi động Giải bóng đá Kiến trúc sư khu vực Bắc Thủ đô 2024 lần thứ 3

Tiếp nối chuỗi sự kiện kỷ niệm 76 năm thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam (1948 - 2024) và Kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Ngành Xây dựng (1958-2024), CLB KTS trẻ Bắc Giang tổ chức Giải bóng đá Kiến trúc sư khu vực Bắc Thủ đô 2024 nhằm tạo dựng một sân chơi lành mạnh, tăng cường tình thần đoàn kết, giao lưu, chia sẻ giữa các KTS đang công tác trong ngành Xây dựng, kiến trúc của tỉnh Bắc Giang và một số tỉnh khu vực Bắc Thủ đô.

Bắc Giang: Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh trúng gói thầu hơn 70 tỷ đồng

Vừa qua, tại Bắc Giang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Yên đã công bố Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh trúng gói thầu số 09 thi công xây dựng, thiết bị thuộc dự án khu dân cư đô thị Tiền Cao Xá (cạnh Cụm công nghiệp Đồng Đình, thị trấn Cao Thượng), huyện Tân Yên. Giá trúng thầu là 70,023 tỷ đồng (giá dự toán là 70,57 tỷ đồng) và thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Ý kiến của bạn

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM
SunGroup
VINGROUP
Rạng Đông
Nam Group
Hưng Thịnh Land
Lumi