Video

Thức trắng đêm vì nhà ở xã hội

Đêm 7/5 lại là một đêm không ngủ đối với nhiều người dân ở thủ đô Hà Nội khi họ phải chầu chực để nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội. Thế nhưng, việc thức trắng nhiều đêm liền vẫn chẳng thấm vào đâu so với việc hoàn thiện một bộ hồ sơ mua nhà. Phóng viên Truyền hình Thông tấn đã có mặt tại Công ty CP Đầu tư xây dựng NHS ở quận Cầu Giấy để xem nỗi nhọc nhằn và khát khao được “an cư” của người dân ra sao.

Thức trắng đêm vì nhà ở xã hội

Đêm 7/5 lại là một đêm không ngủ đối với nhiều người dân ở thủ đô Hà Nội khi họ phải chầu chực để nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội. Thế nhưng, việc thức trắng nhiều đêm liền vẫn chẳng thấm vào đâu so với việc hoàn thiện một bộ hồ sơ mua nhà. Phóng viên Truyền hình Thông tấn đã có mặt tại Công ty CP Đầu tư xây dựng NHS ở quận Cầu Giấy để xem nỗi nhọc nhằn và khát khao được “an cư” của người dân ra sao.

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM