Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực đất đai

Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực đất đai

(Vietnamarchi) - Sáng nay 6/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thay mặt Chính phủ làm rõ các vấn đề có liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
16:03, 06/06/2024

Sáng 6/6, Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng về nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Sau đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ làm rõ một số vấn đề thuộc 4 nhóm nội dung chất vấn và trực tiếp trả lời chất vấn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội  (Ảnh VGP/Nhật Bắc)

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội dành 2,5 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn. Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chính phủ đã phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thay mặt Chính phủ, làm rõ các vấn đề có liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Làm rõ thêm một số vấn đề trước khi trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng đã báo cáo ngắn gọn những kết quả nổi bật về KTXH tháng 5 và 5 tháng đầu năm đồng thời báo cáo về những giải pháp trọng tâm mà Chính phủ tập trung triển khai để giải quyết những vấn đề mà Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân quan tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KTXH đã đề ra.

Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực đất đai

Về các nhiệm vụ giải pháp trong điều hành kinh tế vĩ mô, Phó Thủ tướng cho biết, một là, tập trung hoàn thiện thể chế để khơi thông các nguồn lực, lành mạnh hóa các thị trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức; có cơ chế đánh giá cán bộ dựa trên kết quả cụ thể, gắn đánh giá thực chất với đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ.

Ban hành đồng bộ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết thi hành, báo cáo Quốc hội cho phép có hiệu lực sớm các luật liên quan đến tắc nghẽn, hạn chế huy động nguồn lực: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Các tổ chức tín dụng để khơi thông các nguồn lực đất đai, vốn, phục hồi thị trường bất động sản. Tập trung giải quyết các dự án vướng mắc pháp lý để giải phóng nguồn lực nhà nước, xã hội, nguồn lực từ đất đai cho phát triển…

Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; bảo đảm linh hoạt, kịp thời, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ, ngành, từ Trung ương đến địa phương.

Hai là, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, hài hòa các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác. Điều hành tỷ giá, lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và mục tiêu đề ra.

Phát huy tiềm năng, củng cố và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống thông qua thúc đẩy đầu tư công các dự án hạ tầng, dự án động lực thu hút đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài; mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy tiêu dùng trong nước; nắm chắc tình hình để cân đối cung cầu, nhất là hàng hóa thiết yếu, năng lượng, lương thực.

Kiến tạo, thúc đẩy phát triển các động lực tăng trưởng mới thông qua đẩy mạnh liên kết, phát triển vùng; có chính sách ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, chuyển đổi năng lượng công bằng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nguồn lực quan trọng, động lực mới cho tăng trưởng.

Ba là, đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ để tạo sự hỗ trợ, ủng hộ cho người dân, doanh nghiệp, khôi phục niềm tin, đẩy mạnh đầu tư sản xuất, kinh doanh. Hỗ trợ định hình các lĩnh vực kinh tế mới, các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật… Ngay trong tháng 6/2024, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, giảm lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, giảm tiền thuê đất, mặt nước và nhiều loại phí, lệ phí khác để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.

Đảm bảo môi trường an ninh, an toàn, nâng cao đời sống nhân dân

Về giải quyết những vấn đề nổi bật hiện nay mà Đại biểu Quốc hội cử tri quan tâm, Phó Thủ tướng nêu rõ, một là, đảm bảo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh; ưu tiên nguồn lực triển khai chính sách xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, mạnh mẽ để chấn chỉnh tình trạng mất an toàn cháy nổ, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với việc đảm bảo công tác an toàn PCCC trên địa bàn; xử lý nghiêm các vi phạm. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC và cứu hộ cứu nạn. Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, kỹ năng của nhân dân về PCCC, cơ bản hơn là chúng ta sẽ sửa đổi Luật PCCC trình Quốc hội

Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em, tăng cường phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước đến từng học sinh; đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho trẻ em; chú trọng công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình để quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè.

Ảnh minh họa

Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, truy xuất nguồn gốc, ngăn chặn thực phẩm không an toàn; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về nguy cơ và cách phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các điểm, khu du lịch, thức ăn đường phố, nhà ăn tập thể của trường học, khu công nghiệp... Tổng kết mô hình thí điểm Ban Quản lý an toàn thực phẩm và đề xuất mô hình cơ quan quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ở địa phương được hoàn thiện. Triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng.

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội theo Nghị quyết số 42-NQ/TW của Trung ương. Triển khai có hiệu quả chính sách với người có công, các Chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách giảm nghèo. Mở rộng, nâng cao chất lượng bảo hiểm y tế toàn dân và dịch vụ y tế. Phát triển mạng lưới dịch vụ trợ giúp xã hội đối với trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Xây dựng các chính sách hỗ trợ nhà ở với người có công, đồng bào các dân tộc thiểu số, cán bộ lực lượng vũ trang, người có thu nhập thấp, công nhân, …, gắn chỉ tiêu về phát triển nhà ở xã hội vào chỉ tiêu phát triển KTXH của quốc gia, địa phương. Ban hành Nghị định về nhà ở xã hội trong tháng 6/2024 theo hướng đơn giản hóa thủ tục, điều kiện, cơ chế ưu đãi đầu tư, tiêu chí tiếp cận nhà ở xã hội. Nghiên cứu thành lập Quỹ về phát triển nhà ở xã hội với sự tham gia của nhà nước, doanh nghiệp, người dân và toàn xã hội.

Đầu tư cho phát triển văn hóa, xây dựng ngành du lịch bền vững

Theo Phó Thủ tướng, đầu tư cho phát triển văn hóa, xây dựng ngành du lịch bền vững dựa trên thế mạnh tài nguyên tự nhiên, văn hóa, con người Việt Nam.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chia sẻ với ý kiến ĐBQH về những khó khăn, hạn chế đang là rào cản đối với phát triển văn hóa; mong muốn Quốc hội tiếp tục quan tâm, sớm quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025 – 2035 và đến năm 2045.

Ảnh minh họa (TTXVN)

Chính phủ đã và đang ưu tiên nguồn lực và có cơ chế, chính sách phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, coi đây là lĩnh vực kinh tế quan trọng. Đồng thời, tập trung phát triển nguồn nhân lực cho các ngành văn hóa, thể thao. Rà soát, có các cơ chế, chính sách từ tuyển chọn, đào tạo, tuyển dụng, đãi ngộ, sắp xếp đối với nguồn nhân lực trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, thể thao đỉnh cao; tôn vinh đúng mức tài năng, đóng góp, cống hiến đỉnh cao; có chính sách dài hạn để đào tạo lại, phát triển các vận động viên, nghệ sĩ tài năng tham gia công tác giảng dạy, huấn luyện, nghiên cứu, phân tích, phê bình, lý luận... Quy hoạch, huy động hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư, phát triển mạng lưới thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, cấp vùng, cấp quốc gia, có các cơ chế khai thác - vận hành đảm bảo hiệu quả, nhất là phương thức hợp tác công tư.

Với quan điểm: "Phát triển du lịch phải đặt trong tổng thể với phát triển KTXH với vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn", Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 82 về phát triển du lịch hiệu quả, bền vững. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 08 chỉ đạo cụ thể Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn doanh nghiệp giải quyết khâu yếu mà Đại biểu chỉ ra là liên kết ngành, liên kết vùng và địa phương để tạo ra động lực mới, sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Thời gian tới, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông; thúc đẩy liên kết giữa các ngành dịch vụ với du lịch (vận tải - lưu trú - tiêu dùng - y tế - giáo dục - sự kiện - thể thao), gắn phát triển du lịch với văn hóa, đời sống; tăng cường công tác truyền thông, quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài; tạo thuận lợi về thủ tục xuất nhập cảnh; đẩy mạnh chuyển đổi số trong du lịch (đặt phòng, dịch vụ, visa điện tử, quảng bá, thanh toán); liên kết tour - tuyến, phát triển các tuyến du lịch theo chuỗi điểm đến phong phú; đa dạng hóa sản phẩm du lịch, sản phẩm thương mại phục vụ du lịch; chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tạo dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, mến khách.

Pháp lý xây dựng

Viện Kiến trúc Quốc gia đạt giải B tại Hội diễn văn nghệ Cơ quan Bộ Xây dựng

Vượt qua 28 đơn vị tại Hội diễn văn nghệ quần chúng Cơ quan Bộ Xây dựng năm 2024, với hơn 70 tiết mục tiêu biểu cùng sự tham gia của hơn 600 cán bộ, đoàn viên đến từ các Cục, Vụ, Viện trực thuộc, Viện Kiến trúc Quốc gia đã xuất sắc đạt giải B toàn đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Vương Quốc Tuấn điều hành UBND tỉnh Bắc Ninh

Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh được phân công điều hành hoạt động của UBND tỉnh Bắc Ninh từ ngày 16/7.

Việt Nam - Hàn Quốc: Đẩy mạnh hợp tác trong phát triển đô thị thông minh và nhà ở xã hội

Hơn 5 năm qua, Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ MOLIT Hàn Quốc đã triển khai Biên bản ghi nhớ; hợp tác chặt chẽ và đạt được nhiều các kết quả khả quan. Trên cơ sở các kết quả hợp tác tích cực đã đạt được, Bộ Xây dựng mong muốn tăng cường trao đổi đoàn các cấp giữa 02 Bộ nhằm chia sẻ kinh nghiệm phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở, đặc biệt là đô thị thông minh và nhà ở xã hội.

Tọa đàm Hướng dẫn lập quy hoạch tổng mặt bằng theo nghị định số 35/2023/NĐ-CP

Ngày 12/7/2024, tại hội trường Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Hà Nội (Hội KTS Hà Nội) đã tổ chức tọa đàm Hướng dẫn lập quy hoạch tổng mặt bằng theo nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ.

Ý kiến của bạn

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM
SunGroup
VINGROUP
Rạng Đông
Nam Group
Hưng Thịnh Land
Lumi