Video

Viện Kiến trúc Quốc gia ký kết hợp tác với Hội Quy hoạch phát triển đô thị

Ngày 25/5, tại Hà Nội, Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) và Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đã ký kết hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị về hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị - nông thôn. Sự kiện được ghi nhận qua lễ ký kết chính thức giữa Viện Kiến trúc Quốc gia và Viện Nghiên cứu quy hoạch và phát triển đô thị ( Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam).

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM