Video

Tận hưởng ánh sáng, thiên nhiên trong ngôi nhà ruộng bậc thang

Ngôi nhà tuần này mang đến trải nghiệm thú vị trong sinh hoạt thường nhật của gia đình. Ngoài việc các thành viên có thể tận hưởng thiên nhiên và ánh sáng bên trong ngôi nhà của mình, công trình còn đặc biệt với việc kết nối gia đình với nhau. Các thành viên đã có một không gian riêng tư cần thiết nhưng luôn sẵn sàng hoà nhập bằng việc mở cửa sổ, nhìn ra sân chung để tương tác, hay tận hưởng ánh sáng, thiên nhiên bên trong

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM