Video

KHUÔN VIÊN KỲ DỊ TRỞ THÀNH CHỐN VỀ BÌNH YÊN

Một khu đất với nhược điểm không nhỏ về hình thái nhưng với thiết kế hợp lý đã trở thành một chốn bình yên. Vậy thiết kế này có gì đặc biệt?

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM