Video

Giờ đất đai: Vỉa hè - Vỉa mỏ vàng

Giờ đất đai: Vỉa hè - Vỉa vàng (P1) Vỉa hè là một đặc trưng văn hóa và đời sống xã hội của người dân thủ đô Hà Nội. Trải qua rất nhiều giai đoạn, vỉa hè có nhiều hình thái khác nhau làm phong phú cuộc sống của người Hà Nội. Tuy nhiên khi phát triển dồn ép, vỉa hè đã nảy sinh những hoạt động có cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Vậy Hà Nội sử dụng và quản lý ra sao để vỉa hè thực sự là vỉa vàng?

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM