Video

Giao thông công cộng đã thực sự kết nối

Giao thông đô thị luôn được coi là một bài toán khó. Việc kết nối đa loại hình giao thông công cộng được kỳ vọng là lời giải cụ thể để hướng đến giao thông xanh, một xu thế tất yếu trong tương lai.

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM