Video

Gặp gỡ văn hoá: Hoạ sĩ Nguyễn Thế Sơn "Nghệ thuật gắn kết con người và cộng đồng"

Thêm một con đường di sản trở thành con đường nghệ thuật của Hà Nội, ấy là con đường Phùng Hưng. Giới trẻ Hà Nội gọi con đường này bằng một cái tên thân thiết - phố bích họa Phùng Hưng.

Người góp phần quan trọng mang lại đời sống nghệ thuật mới mẻ cho con phố ấy, chính là họa sĩ Nguyễn Thế Sơn. Hơn mời năm nay, Nguyễn Thế Sơn đã cùng với nhóm những họa sĩ trẻ của mình liên tục thực hiện những dự án nghệ thuật nhằm tái tạo, tôn vinh những di sản Hà Nội và đến cùng là để những di sản ấy có thể đối thoại, cùng kể câu chuyện lịch sử với các bạn trẻ đương đại hôm nay. Nguyễn Thế Sơn đã thực hiện điều đó bằng tất cả sự sáng tạo và tình yêu Hà Nội của mình. 

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM