Video

Đô thị ngập lụt - Cuộc sống thành thị

Hà Nội không nằm trên một địa hình thấp trũng, nhưng những năm gần đây, cùng với tốc độ xây dựng và quy hoạch, khai thác tài nguyên nước, hiện tượng ngập lụt đang trở lên phổ biến. Tình trạng này lặp lại hàng năm mà không dễ tháo gỡ...

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM