Video

Cải tạo nhiều lần, Sông Tô Lịch vẫn mãi chưa thể Hồi Sinh

Dưới sức ép của quá trình đô thị hóa, dòng sông Tô Lịch, Hà Nội hiện ô nhiễm nghiêm trọng, cống nước lộ thiên hứng chịu hàng trăm nghìn m3 nước thải sinh hoạt ngày đêm xả thẳng xuống, mặc dù thành phố đã nhiều lần có các phương án cải tạo.

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM