Video

Quy hoạch sông Hồng phát huy tối đa nguồn lực đất đai

Với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô lần này, cần tập trung có những giải pháp đột phá về hành lang pháp lý và cơ chế tổ chức thực hiện. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi phần trao đổi ngắn của phóng viên với Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội.

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM