25 năm thành lập Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

25 năm thành lập Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

(Vietnamarchi) - Ngày 09/12, Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng; Nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân; lãnh đạo một số địa phương; lãnh đạo Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam…
18:48, 10/12/2023

Công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị đã có những đóng góp to lớn

Phát biểu khai mạc buổi lễ, KTS. Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam khẳng định: Lễ kỷ niệm là sự kiện quan trọng và có ý nghĩa to lớn với sự hình thành và phát triển của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam - nơi tập hợp những kiến trúc sư, những người làm công tác quy hoạch, những cán bộ quản lý trong công tác phát triển đô thị và của các doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam suốt chặng đường 25 năm qua.

KTS. Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phát biểu khai mạc buổi lễ.

Đất nước bước sang thời kỳ đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa cùng với quá trình đô thị hóa là yêu cầu tất yếu của quá trình phát triển. Để có được tiếng nói phản biện, giám định xã hội trong công tác quy hoạch đô thị, nông thôn Việt Nam, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị, năm 1998, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam.

“Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học, những người làm công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị cùng với đội ngũ những người lao động đã chung tay xây dựng đất nước, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội, gia tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất nhập khẩu và tiến bộ khoa học - công nghệ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân”, KTS Trần Ngọc Chính nhấn mạnh.

Với vị thế là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tập hợp các trí thức, các nhà khoa học, các chuyên gia tâm huyết, giàu kinh nghiệm và uy tín đã tham gia tích cực vào công tác hoàn thiện và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy hoạch và xây dựng như: Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, Luật Kiến trúc, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Đất đai, Luật Di sản văn hóa, Luật Thủ đô và nhiều bộ luật có liên quan khác; cùng với đó là các nghị định, chiến lược, định hướng, chương trình phát triển đô thị, nông thôn quốc gia...

Các chuyên gia của Hội cũng đã tham gia đóng góp ý kiến về chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành như: Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch các vùng kinh tế - xã hội và quy hoạch tỉnh...

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam còn chủ động tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia có trách nhiệm với các dự án quy hoạch do Bộ Xây dựng chủ trì và các quy hoạch quan trọng, dự án lớn do Thủ tướng phê duyệt theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

05 nhiệm vụ trong tâm Hội cần triển khai trong thời gian tới

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, chặng đường 25 năm qua, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đã có những bước phát triển vững chắc, không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, với gần 7.000 hội viên và 17 hội cơ sở, 35 chi hội và hội viên tập thể, là các chuyên gia, cán bộ khoa học, cán bộ quản lý, các kiến trúc sư, các nhà quy hoạch có chuyên môn sâu, tâm huyết và nhiều kinh nghiệm trong quy hoạch, quản lý phát triển đô thị…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại buổi lễ.

Các hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, thiết thực và hiệu quả; trong đó, các lĩnh vực quy hoạch, thiết kế đô thị, nông thôn, kiến trúc cảnh quan, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, lĩnh vực tư vấn, phản biện xã hội, nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế… được quan tâm và có nhiều đổi mới, đạt nhiều kết quả tích cực.

“Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đã trở thành một tổ chức xã hội - nghề nghiệp có vai trò, uy tín cao trong lĩnh vực phát triển đô thị cũng như trong xã hội. Hoạt động của Hội cũng đã đóng góp tích cực và thiết thực đối với công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, phát triển đô thị trong xây dựng thể chế, chính sách; quy chuẩn, tiêu chuẩn; nghiên cứu khoa học… qua đó đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và ngành Xây dựng”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Với mong muốn, kỳ vọng vào sự phát triển hơn nữa của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam trong thời gian tới, đáp ứng các yêu cầu của quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Hội quan tâm một số nội dung sau:

Thứ nhất, bám sát Điều lệ, tôn chỉ hoạt động của Hội tiếp tục có các giải pháp đồng bộ để tập hợp, nâng cao chất lượng hoạt động, phối hợp liên kết tốt hơn nữa giữa các thành viên, hội viên để phát huy được năng lực, lợi thế, vai trò.

Thứ hai, nâng cao năng lực và đổi mới phương thức tư vấn, phản biện chính sách; chủ động, tăng cường phối hợp với cơ quan nhà nước trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật, đặc biệt là cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến quy hoạch, phát triển đô thị, nông thôn; quan tâm tổng kết thực tiễn, kịp thời phát hiện các bất cập, hạn chế, các yêu cầu cấp thiết phát sinh mới trong thực tiễn để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Thứ ba, tiếp tục động viên, phát huy tài năng, trí tuệ, tâm huyết của các hội viên; cải thiện cơ sở vật chất và điều kiện làm việc để Hội thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, nhất là tham gia đề xuất chính sách, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn; tiếp tục làm tốt công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Thứ tư, tiếp tục gắn kết, phối hợp tốt hơn, hiệu quả hơn với các địa phương trong cả nước, nhất là các đô thị, các thành phố trung tâm của cả nước; phối hợp hiệu quả với Bộ Xây dựng trong công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị.

Thứ năm, để triển khai Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị, ngày 11/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 148 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW trên cơ sở bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị nhằm xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam.

Chương trình hành động của Chính phủ đã đề ra 33 nhiệm vụ cụ thể, trong đó có 19 nhiệm vụ về xây dựng cơ chế, chính sách, 14 nhiệm vụ về đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng biến đổi khí hậu. Đây là căn cứ để các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu đạt được cao nhất các mục tiêu đã đề ra.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ quan trọng này, Bộ Xây dựng mong muốn Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống đẹp và các kết quả tích cực đã đạt được, tiếp tục tham gia tư vấn, phản biện xã hội một cách tích cực và có chất lượng hơn nữa đối với việc thực hiện nhiệm vụ của các Bộ, ngành và các chính quyền địa phương để thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị và Chính phủ.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, Bộ Xây dựng luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam hoạt động có hiệu quả theo Quy chế phối hợp giữa Bộ Xây dựng và các hội chuyên ngành về xây dựng.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng vào những bước phát triển vững chắc và những đóng góp quan trọng của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam trong thời gian tới, tiếp tục giữ vững và nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò quan trọng của Hội trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam.

Tại Lễ kỷ niệm, tập thể cán bộ, hội viên Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đã được Bộ Xây dựng trao tặng Bằng khen nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc và những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực quy hoạch phát triển đô thị, đóng góp cho sự phát triển của ngành Xây dựng, giai đoạn 2022-2023.

Lễ tôn vinh các tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp phát triển đô thị Việt Nam, và tôn vinh các cá nhân tham gia sáng lập và xây dựng Hội.  

Tại sự kiện, Ban tổ chức cũng đã tổ chức Lễ tôn vinh các tập thể và cá nhân tham gia sáng lập và xây dựng Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, cũng như tôn vinh các tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp phát triển đô thị Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh: Lần đầu tiên trao giải cuộc thi thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh

Cuộc thi tìm kiếm các sản phẩm, giải pháp, các ý tưởng thiết kế vi mạch để giải quyết các bài toán được đặt ra trong bối cảnh TPHCM đang tập trung đầu tư phát triển và đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh, kết quả của cuộc thi sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực vi mạch nói riêng và ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn của thành phố nói chung.

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia

Ngày 14/5/2024, Tại Hà Nội, Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm 02 Phó Viện trưởng.

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo các đơn vị và ra mắt các chương trình đào tạo mới

Nửa đầu thế kỷ XX ở Việt Nam đánh dấu rất nhiều mùa xuân mới ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trên tiến trình hiện đại hóa của dân tộc. Và một mùa xuân trong rất nhiều mùa xuân khởi sắc, là mùa xuân mới của nghệ thuật Việt, đồng hiện với sự ra đời của Trường Mỹ thuật Đông Dương – thuộc Đại học Đông Dương. Trường Mỹ thuật Đông Dương và những thế hệ giảng viên, sinh viên của nó đã đóng vai trò trạm trung chuyển quan yếu nối tiếp giữa truyền thống và hiện đại. Hay đúng hơn, đưa mỹ thuật Việt đến với hiện đại. Người Pháp khi qua An Nam đã sớm có những nhận thức sơ khởi về nền mỹ thuật xứ bản địa này.

Sôi động Giải bóng đá Kiến trúc sư khu vực Bắc Thủ đô 2024 lần thứ 3

Tiếp nối chuỗi sự kiện kỷ niệm 76 năm thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam (1948 - 2024) và Kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Ngành Xây dựng (1958-2024), CLB KTS trẻ Bắc Giang tổ chức Giải bóng đá Kiến trúc sư khu vực Bắc Thủ đô 2024 nhằm tạo dựng một sân chơi lành mạnh, tăng cường tình thần đoàn kết, giao lưu, chia sẻ giữa các KTS đang công tác trong ngành Xây dựng, kiến trúc của tỉnh Bắc Giang và một số tỉnh khu vực Bắc Thủ đô.

Đảng ủy Viện Kiến trúc Quốc gia tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận

Thực hiện chương trình công tác năm 2024 của BCH Đảng Bộ Bộ Xây dựng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Xây dựng đã tổ chức chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận nhằm giúp các uỷ viên các cấp được trang bị, cập nhật kiến trúc và những chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận và đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Dân chủ cơ sở.

Ý kiến của bạn

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM
SunGroup
VINGROUP
Rạng Đông
Nam Group
Hưng Thịnh Land
Lumi